« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 299_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

299_2022.pdf
"yaazwa/
<br> Byly současně zveřelneno STEJNOPIS
<br> Statutární město Ostrava na WWWNÍÍKOVlce-OStrava-CZ
<br> Úřad městského obvodu Vítkovice Statutá ! odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu Úřad mesméměšto ostrava
<br> Bil 483W =)“
<br> Hélia-Š.!
<br> odbor vnitřních v a správních čin/"logs
<br> obvodu Vítkovic;
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: o %ŠEŠAVA'" ZE DNE: 3.6.2022 ČÍSLO JEDNAcí: VITK/17336/22/VŽPaSŘ/Tv Statutární město Ostrava ZNAČKA SPISUi S-VITK/12455/22/2 Městský obvod Vítkovice Odbor komunálních služeb a hřbitovní správy VYŘIZUJE: XXXX XXXXXX Mírové náměstí XXX/X TEL.: XXX XXX XXX XXX 79 Ostrava 4 Vítkovice E-MAH-i ptvrdonGDvitkovice.ostrava.cz DATUM: 11.8.2022 Statutární město Osu—ava Uřad městského obvodu virxowcsv/
<br> odborVVqsg' písemnost evidenční
<br> číslo.<.>.„Myowiď vyvěšena dne/“2%
<br> VEŘEJNÁVYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY zasprávnssnú M STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU č.30/2022
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Vítkovice,odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu,jako příslušný správní orgán pro místní komunikace III.a IV.třídy a účelové komunikace na území SMO MOb Vítkovice dle ust.% 139 zák.č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle čl.23 odst.3 písm.b) obecně závazné vyhlášky města č.14/2013,kterou se vydává Statut města Ostravy,ust.© 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“) ve smyslu ust.% 77 zákona o silničním provozu,po předchozím projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,MŘ DI Ostrava pod č.j.KRPT-128863/ČJ-2022-070706 ze dne 30.5.2022 <,>
<br> vyhovuje žádosti
<br> SMO MOb Vítkovice,IČO 00845451,Mírové náměstí 516/1,703 79 Ostrava — Vítkovice,co by správce místních komunikací III <.>,IV.třídy a účelových komunikací na území SMO MOb Vítkovice (dále jen Žadatel),v souladu s ustanovením & 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) vydává Opatření obecné povahy,kterým v souladu s...

Načteno

edesky.cz/d/5581385

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
25. 11. 2022
25. 11. 2022
25. 11. 2022
25. 11. 2022
25. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz