« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 300_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

300_2022.pdf
ýdď/M/mž/ 3on současně zveřejněno
<br>.a www.vitkovice.o t._.Statutární město Ostrava S XXXX Cl STEJNOPIS
<br> Urad mestskeho obvodu Vltkowce Statutární město Ostrava
<br> odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu Úřad městského obvodu Vítkovice odbor vnitřních věcí a správních činností
<br> 0 OSTRAVAEH vAs DOPIS ZN.: "Imm“ ZE DNE: 8.6.2022 emo JEDNACÍ: VITK/l7333/22/VŽPaSŘ/Tv Statutární město Ostrava ZNACKA SPISU: S-VITK/12750/22/2 Městský obvod Vítkovice „ Odbor komunálních služeb a hřbitovní správy VYRIZUJE: XXXX XXXXXX MírOVé náměStí XXX“ TEL.: XXX XXX XXX XXX 79 Ostrava — Vítkovice E-MAIL: ptvrdonáěvitkovíce.ostrava.cz DATUM; 11.8.2022 Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu VÍTKOVICE v odborVVqď€ písemnost wide.-ne i v,<,> v čísla.<.>.<.>.<.>.<.>.qu Mrač.<.> VEREJNAVYHLASKA wmmdhů v,<,> sňata dne: / OPATRENI OBECNE POVAHY mW./hma—
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU č.29/2022
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Vítkovice,odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu,jako příslušný správní orgán pro místní komunikace III.a IV.třídy a účelové komunikace na území SMO MOb Vítkovice dle ust.5 139 zák.č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle čl.23 odst.3 písm.b) obecně závazné vyhlášky města č.14/2013,kterou se vydává Statut města Ostravy,ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“) ve smyslu ust.š 77 zákona o silničním provozu,po předchozím projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,MŘ DI Ostrava pod č.j.KRPT-l17928-A/ČJ-2022-070706 ze dne 18.5.2022 <,>
<br> vyhovuje žádosti
<br> SMO MOb Vítkovice,IČO 00845451,Mírové náměstí 516/1,703 79 Ostrava — Vítkovice,co by správce místních komunikací III <.>,IV.třídy a účelových komunikací na území SMO MOb Vítkovice (dále jen žadatel),v souladu s ustanovením % 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) vydává Opatření obecné povahy,kterým v souladu s ustan...

Načteno

edesky.cz/d/5581384

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
26. 09. 2022
26. 09. 2022
26. 09. 2022
26. 09. 2022
26. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz