« Najít podobné dokumenty

Město Krásná Lípa - OOP č. 1/2022 o dočasném vyloučení vstupu do lesa na území Nárosního parku Českého Švýcarska Zobrazit detail

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krásná Lípa.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapa
Legenda
přístupné turistické trasy,cyklotrasy,naučné stezky a hipotrasy v národním parku
národní park
<br> ±0 1 2 3 4 5 kmPodkladová data © ČÚZKZpracování © Správa NP České Švýcarsko,11.8.2022
<br> Příloha č.2 k OOP č.j.MZP/2022/620/1459
příloha
Příloha č.1 k OOP č.j.MZP/2022/620/1459
<br> Výčet a popis přístupných turistických značených tras (TZT)
<br> Pěší trasy
<br> Barevné značení Trasa/úsek
<br> modrá TZT Kopec – Brtnický most – Zadní Doubice – Hadí pramen
<br> zelená TZT rozc.U Vlčí desky – státní hranice
<br> zelená TZT Šternberk (Brtníky) – Brtnický hrádek
<br> zelená TZT rozc.Vlčí potok - u skály – Turistický most
<br> červená TZT Kyjovské údolí (Kyjov – Zadní Doubice),včetně odbočky k jeskyni Klenotnice a
památníku Pochodu smrti
<br> zelená TZT Kyjovské údolí rozc.– Hřebec - rozc.U Doubice
<br> žlutá TZT Sýrový potok – Na Přehradou – Hřebec – Divoká rokle
<br> zelená TZT rozc.U Doubice
<br> modrá TZT Panenská jedle - Na Tokání – Křížový vrch (Rynartice)
<br> žlutá TZT Lesní parkoviště u Doubice - Na Tokání – Purkartický les
<br> žlutá TZT Pod Suchým vrchem – Jetřichovice (Haťový důl),včetně odbočky na Falkenštejn
<br> červená TZT Jetřichovice – vyhlídky – Ostroh – Česká silnice
<br> modrá TZT Jetřichovice - skalní kaple Kny
<br> zelená TZT Jetřichovice – rozcestí Pohovka
<br> zelená TZT Panenská jedle – Zadní Jetřichovice
<br> červená TZT rozc.Pod Šaunštejnem – skalní hrádek Šaunštejn
<br> modrá TZT Pod Růžovským vrchem - Kamenická Stráň – Dolský mlýn - Vysoká Lípa –
Zámeček – silnice Jetřichovice,Hřensko; včetně odbočky na vyhlídky:
Kamenická vyhlídka,Ptačí kámen
<br> žlutá TZT Dolský mlýn - Jetřichovice
<br> zelená TZT Dolský mlýn – Srbská Kamenice
<br> žlutá TZT Růžová – Růžovský vrch – Srbská Kamenice
<br> žlutá TZT Janov,Hájenky - Janov
<br> zelená TZT Ze směru od Janova – Janovská vyhlídka
<br> naučná stezka části Köglerovy NTS vedoucí územím NP:
kolem Plačtivých kamenů (Pětidomí – Kamenný vrch)
Sýrový potok – Pod Praporkem
<br> naučná stezka Česká silnice
<br> naučná stezka Růžová
<br>
<br> Cyklotrasy
<br> Číselné označení Trasa/úsek
<br> 3029 U Sloupu – Na Tokání – Česká silnice
<br> 3030 Česká silnice – Zadní Jetřichovice
<br> 3031 rozc.U Doubice – Hřebec – Zadní Doubice
<br> 3032 Kope...
vyhláška
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
www.mzp.cz
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
<br> 1/3
<br>
<br>
Č.j.: MZP/2022/620/1459
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.1/2022
<br>
o dočasném vyloučení vstupu do XXXX na území Národního parku České Švýcarsko
<br>
Ministerstvo životního prostředí,odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny (dále jen
„Ministerstvo“) jako příslušný orgán státní správy lesů vykonávající působnost krajského
úřadu a Ministerstva zemědělství v lesích národních parků a jejich ochranných pásmech
podle ustanovení § 49 odst.4 zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“) <,>
v souladu s ustanovením § 19 odst.4 zákona o lesích a v souladu s ustanovením § 171
a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“),vydává
bez řízení o jeho návrhu opatření obecné povahy,kterým dočasně vylučuje vstup do XXXX
na území Národního parku České Švýcarsko <.>
<br>
<br>
Článek 1
<br>
Předmět úpravy
<br> Ministerstvo tímto opatřením obecné povahy oznámeným veřejnou vyhláškou
č.j.MZP/2022/620/1460 ze dne 12.8.2022 (dále jen „opatření obecné povahy“) dočasně
vylučuje vstup do XXXX na území Národního parku České Švýcarsko (dále jen „NP České
Švýcarsko“) <.>
<br>
<br> Článek 2
<br>
Vymezení území
<br>
Vyloučení vstupu osob do XXXX se vztahuje na pozemky určené k plnění funkce lesa na území
NP České Švýcarsko (dále jen „předmětné pozemky“),které se nachází v těchto
katastrálních územích:
<br>
katastrální území obec
Kopec
<br> Staré Křečany
Brtníky
Vlčí Hora
<br> Krásná Lípa
Kyjov u Krásné Lípy
Doubice Doubice
<br>
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
www.mzp.cz
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
<br> 2/3
<br> Dolní Chřibská Chřibská
Rynartice
<br> Jetřichovice
Jetřichovice u Děčína
Vysoká Lípa
Všemily
Srbská Kamenice Srbská Kamenice
Kamenická Stráň
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5581010

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krásná Lípa      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz