« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1744/18 v k.ú. Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 10.08.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/18 o výměře 378 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky na podatelnu
Městského úřadu ve Volyni <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
175%? \ 1 760/46.<.> ÚE \ \ 1 7 6 Ufa IWSQÍBB 1760/45 1750/32 1750/24 T 73% ! 750/23 “I 769% 1 757/8
<br> 175717
<br> \
<br> i: n |: I “ Š.a s;."| 1 * g: 3 s? s: | 5 <.>,Ě 1744/8 El Mun 174436 "' 1744113 mm; mam ; 1744/19 si 174445 _ " “' * ím__ (.*úm,; * mí _._ J!! * 33.„!!PL _ _.EL 174471 i „ |\ ši 174412: * 1744/29 3 1744/19
<br> aha
<br> 1744/16 š-
<br>,38
<br> :! “',“ ll '—
<br> „44,22 _ img-13%“
<br> 9 „7438
<br> 724W!
<br> \
<br> i739/3
<br> :; / Éf 1715/1
<br> - \ 1739/1 JJ,! A\„

Načteno

edesky.cz/d/5580329

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz