« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1744/11 v k.ú. Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 10.08.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/11 o výměře 390 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky na podatelnu
Městského úřadu ve Volyni <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
„ \ 175527 l \ 1 mam _ ___;— _ _ 17505 0 050413 1760/45 1760/32 1760/3 175024
<br> g_n—___— 1 760/23
<br> „5772 _ wear \ 4 "7M M,_ <,>
<br> 1757f6 1757/5
<br> 1757/1
<br> & % | É 5“ g.3.š XXXX % XXXXX - XXX%,<.> XXXX/XX XXXXXX imma :: 17443 | 'ííň * "* * *“ * kon 17 i,* í“- ý * i'm * _ 15 mm "5 a 15.11 79 "“ * * * * * má „„ ___23 __m; za_ _ _,_ " um " 21 19.02 Ji; _ lví g_ __ J? _ um,_ JK._ _lá-fvg _._ 1744x: „ * 5 II h \ H 1 :?Mf4 “ i ] H 1.<.> Š \ | :wq/15 3 E\ 1744ng * 7744/20 5 174449 ? : $? * „_ * 2- " :“ -.mms ;,"44" = 1744115 ; 5 |.“551 |! 174322
<br> 2269/4

Načteno

edesky.cz/d/5580324

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz