« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - obecně závazná vyhláška č.5_2019 o místním poplatku ze vstupného

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [262 KB]
OBEC ČASTROV
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> Obecně závazná vyhláška obce Častrov č.5/2019,o místním poplatku ze vstupného
<br> Zastupitelstvo obce Častrov se na svém zasedání dne 12.12.2019 usnesením č.9:11/2019 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona
<br> o.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Častrov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> Čl.2 Předmět poplatku a poplatník (1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní,sportovní,prodejní nebo reklamní akce,sníženého o daň z přidané hodnoty,je—Ii v ceně vstupného obsažena.2
<br> (2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby,které akci pořádají.3
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit pořádání akce správci poplatku nejpozději 15 dnů před jejím konáním <.>
<br> (2) V ohlášení poplatník dále uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-Ii přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro
<br> “ š 15 odst.1.zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
<br> 2 © 6 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> 3 © 6 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> 4 © 14a odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> „___
<br> (3)
<br> (4)
<br> (2)
<br> (1) (2)
<br> (1)
<br> (2)
<br> (3)
<br> doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě,že předmět poplatku souvisí s pod...

Načteno

edesky.cz/d/5580074

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz