« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - usnesení zastupitelstva obce č.09_2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [202 KB]
USNEŠENÍ
<br> z 9.jednání zastupitelstva obce Častrov konaného dne 24.10.2019 v 18.90 hodin v restauraci kulturního domu v Castrově
<br> A.Procedurálnízáležitosti:
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> v ol í
<br> paní Danu Křížovou zapisovatelkou a paníJitku Mareš—ovou a XXXX XXXXXX Němce ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva obce č.X/XXXX <.>
<br> Usnesení bylo přijato 8 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 3
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> 5 c h v a I uj e
<br> upravený program jednání zastupitelstva obce dne 24.10.2019
<br> Usnesení bylo přijato 8 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 3
<br> B Vlastní program: 1 Zpráva starostky obce o činnosti a o dění v obci
<br> Rozprava k bodu 1 Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu starostky obce o činnosti a o dění v obci Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 2 2 Kontrola stavu finančních prostředků obce Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce ke 24.10.2019 Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2 3 Rozpočtové opatření č.13,14,15/2019 Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí Rozpočtové opatření č.13,14,15/2019 Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2 4 Oprava lesní cesty U Kříže —— schválení výsledků výběru zhotovitele Zastupitelstvo obce Častrov 5 c h v a | uj e výběr zhotovitele na akci LC U Kříže—rekonstrukce.Na základě zprávy o posouzení nabídek ze dne 15.10.2019 bylo rozhodnuto o přidělení zakázky uchazeči: COLAS CZ,a.s <.>,Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9,Divize silničního stavitelství,oblast Jih,Kosovská 10,596 01 Jihlava Cena za dílo bez DPH: 1 853 764,82 Kč Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2 5 Rybníky návesní Metánov,lesní V Šejbu — informace Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí podání žádostí o poskytnutí dotace na rybník návesnív Metánově a lesní rybníček V Šejbu Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2 6 Stavba kolny na...

Načteno

edesky.cz/d/5580071

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz