« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - usnesení zastupitelstva obce č.08_2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [311 KB]
USNESENÍ
<br> z 8.jednání zastupitelstva obce Častrov konaného dne 19.9.2019 v 18.09 hodin v restauraci kulturního domu v Castrově
<br> A Organizačnízáležitosti
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> v ol í
<br> paní Danu Křížovou zapisovatelkou a pány Radka Šváchu a XXXXXXXXXX Dědiče ověřovateli zápisu zjednání zastupitelstva obce č.X/XXXX <.>
<br> Usnesení bylo přijato hlasy 10 proti 0 zdržel se 0 omluveni 1
<br> 5 c h v a | uj e
<br> upravený program jednání zastupitelstva obce dne 19.9.2019
<br> Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 1
<br> B Vlastní program:
<br> 1 Zpráva starostky obce o činnosti a o dění v obci Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu starostky obce o činnosti,závěry z porady dne 17.9.2019 a o dění v obci od 27.6.2019 do 19.9.2019 Usnesení vzato na vědomí 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 1
<br> 2 Kontrola plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce k 19.9.2019 Usnesení vzato na vědomí 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 1
<br> 3 Rozpočtové opatření č.8.9.10,11,12/2019 Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí rozpočtová opatření č.8.9.10,11,12/2019 Usnesení vzato na vědomí 10 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 1
<br> 4 Zpráva finančního a kontrolního výboru o provedených kontrolách Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu předsedkyně finančního výboru Ing.Ivany Šlapalové o činnosti výboru v období od 28.6.2019 do 19.9.2019 a zprávu předsedy kontrolního výboru pana Radky Šváchy o provedených kontrolách v období od 27.6.2019 do 19.9.2019 Usnesení vzato na vědomí 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 1
<br> 5 Schválení obecních vyhlášek — systém svozu,poplatky Zastupitelstvo obce Častrov 5 c h v a | uj e obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na ...

Načteno

edesky.cz/d/5580070

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz