« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - obecně závazná vyhláška č.2_2019 o sběru odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [304 KB]
OBEC ČASTROV
<br> Obecně závazná vyhláška č.2/2019
<br> o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání aodstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Castrov
<br> Zastupitelstvo obce Častrov se na svém zasedání dne 19.9.2019 usnesením č.j.5_2019 usneslo vydat na základě š 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),a v souladu sš 10 písm.d) á š 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o obcích“),tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>,č|.1
<br> Uvodní ustanovení Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Častrov,včetně nakládání se stavebním odpadem?
<br> Cl.2 Třídění komunálního odpadu (1) Komunální odpad se třídí na:
<br> b) plast (včetně PET lahví a nápojových kartonů),c) sklo,d) kovy,e) jedlé oleje a tuky,f) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,g) objemný odpad,h) nebezpečně složky komunálního odpadu,i) směsný odpad <.>
<br> (2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst.1 písm.a) až h) vyhlášky <.>
<br> “ Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.93/2016 Sb <.>,o katalogu odpadů <.>
<br> az—'—=
<br> Čl.3 Shromažďování tříděného odpadu
<br> (1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob <.>
<br> (2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: v Častrově u školy,u starého kulturáku a před garážemi u Dvouhrázníku,v Metánově u návesáku,ve Ctiboři u hasičárny,v Pelci u Dolního rybníka,v Jakubíně za čekárnou <.>
<br> (3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: a) papír - kontejner modré barvy,b) plasty a PET lahve — kontejner žluté barvy,0) sklo bílé — kontejner bílé barvy <,>
<br> d) sklo barevné — kontejner ...

Načteno

edesky.cz/d/5580069

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz