« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - zápis ze 2.shromáždění starostů DSO Nová Lípa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [415 KB]
Shromáždění starostů – výjezdní
Zápis z 2.zasedání v roce 2019
<br>
<br> Zápis z 2.Shromáždění starostů
<br> dobrovolného svazku obcí Nová Lípa v roce 2019
<br>
<br> 18.9.2019,Tišnov
<br> Oficiální část setkání starostů zahájila Ing.XXXX XXXXXXXX v XX:XX,přivítala všechny přítomné a
<br> poděkovala za hojnou účast na výjezdním zasedání.Poté předala slovo ředitelce svazku,Ing.Alžbětě
<br> Kolářové a pověřila ji vedením shromáždění <.>
<br> A.Kolářová přivítala přítomné a představila nezměněný program <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení formální části Shromáždění starostů – Prezence,úvod
<br> 2.Usnášeníschopnost,schválení programu,zapisovatele,ověřovatelů
<br> 3.Informace o průběhu projektu CSS – prodloužení – dotazníkové šetření (brownfieldy <,>
<br> seznamy podnikatelů,podpora lokální ekonomiky)
<br> 4.Informace o podaných žádostech a podpořených projektech
<br> 5.Schvalování mimořádných členských příspěvků DSO Nová Lípa
<br> 6.Informace o dílčím přezkoumání hospodaření 2019
<br> 7.Projednání žádosti MAS Via rustica o překlenovací bezúročnou půjčku
<br> 8.„Strategie“ - Harmonogram projednávání strategií – návrhová část + AP – projekt Strategické
<br> řízení a plánování obcí DSO Nová Lípa,CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007431
<br> 9.Informace o nových dotačních titulech,požadavky,nároky na přípravu projektových záměrů
<br> a žádostí o dotaci (parcely,veřejné budovy,místní komunikace,památky,válečné hroby atd.)
<br> 10.Společná večeře
<br> 11.Diskuze
<br>
<br> 1,2 - Prezence účastníků,Usnášeníschopnost,Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> A.Kolářová konstatovala,že je přítomno 14 starostů či místostarostů členských obcí dle prezenční
<br> listiny,přílohy č.1,a dvě plné moci J.Houškové k zastupování a hlasování za nepřítomné starosty
<br> (Veselá,Kamenice nad Lipou) a shromáždění starostů je tedy usnášeníschopné.Přistoupilo se
<br> k hlasování o programu jednání,schválení zapisovatelky a ověřovatelů <.>
<br> Usnesení 8/2019
<br> Shromáždění starostů DSO Nová Lípa ...

Načteno

edesky.cz/d/5580068


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz