« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - usnesení zastupitelstva obce č.07_2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [310 KB]
USNESENÍ
<br> ze 7.jednání zastupitelstva obce Častrov konaného dne 27.6.2019 v 18.09 hodin v restauraci kulturního domu v Castrově
<br> A.Procedurálnízáležitosti:
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> v o l i
<br> paní Danu Křížovou zapisovatelkou a panílanu Stachovou a XXXX XXXX Lepešku ověřovateli zápisu zjednání zastupitelstva obce č.X/XXXX
<br> Usnesení bylo přijato 11 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 0
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> s c h v a | uj e
<br> upravený program jednání zastupitelstva obce dne 27.6.2019 Usnesení bylo přijato 11 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 0
<br> B.Vlastní program: Zpráva starostky obce o činnosti a o dění v obci
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> bere na vědomí
<br> zprávu starostky obce o činnosti,závěry z porady dne 25.6.2019 a zprávu o dění v obci od 23.5.2019 Usnesení bylo vzato na vědomí 11 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 0
<br> Kontrola plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce k 27.6.2019 Zastupitelstvo obce Častrov
<br> bere na vědomí
<br> zprávu o plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce ke 27.6.2019 Příjmy Kč 9 217 253,65,výdaje Kč 6 545 09,79
<br> Stav v pokladně Kč 29 900,——
<br> Běžný účet Česká spořitelna as Kč 6 600 844,59
<br> Dotační účet Česká národní banka Kč 677 527,34
<br> Usnesení bylo vzato na vědomí 11 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 0
<br> Rozpočtové opatření č.6,7/2019
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> bere na vědomí
<br> Rozpočtové opatření č.6.7/2019,zveřejněna na webu obce <.>
<br> Usnesení bylo vzato na vědomí 11 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 0
<br> Zpráva finančního a kontrolního výboru o provedených kontrolách
<br> Zprávu finančního výboru od října 2018 do 27.6.2019 přednesla paní XXXXXXXXX XXXXX.Zprávu o činnosti kontrolního výboru pan XXXXXX XXXXX <.>
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> bere na vědomí
<br> zprávy Členů finančního a kontrolního výboru o provedených kontrolách.Výbory neshledaly pochybení v kontrolovaných oblastech <.>
<br> Usnese...

Načteno

edesky.cz/d/5580067

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz