« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - závěrečný účet obce za rok 2018 a majetek obce _schválen 25.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [121 KB]
Závěrečný účet obce Č A 8 T 18 O V za rok 2018
<br> (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění 1 pozdějších předpisů) '
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
<br> Plnění k 31.12.2018 RU Třída 1 — daňové příjmy 11 120 028,92 Kč 100 % Třída 2 —— nedaňové příjmy 6 280 470,69 Kč 100 % Třída 3 — kapitálové příjmy 190 526,60 Kč 100 % Třída 4 — přijaté transfery 14 975 077,75 Kč 100 % _,<,> Příjmy celkem:.32 566 103,96 Kč 100 %.Třída 5 _ běžné výdaje ' 17 860 890,31 Kč 100 %,i Třída 6 — kapitálové výdaje 25 710 624,46 Kč 100 % Výdaje celkem: = 43 571 514,77 Kč 100 % \ Třída 8 — financování 11 005 410,81 Kč 1,l Přijaté dotace 2018 4111 — dotace volby prezidenta ČR 39 309,00 Kč 4111 - dotace volby do zastupitelstev obcí 33 093,00 Kč 4112 — neinvestiční dotace na správu Kraj Vysočina 119 100,00 Kč 4116 — dotace op,výzkum,vývoj vzděl.pro ZŠ a MŠ 193 058,40 Kč 4116 — dotace program péče o krajinu.11 340,00 Kč 4116 — dotace Úřad práce VPP 70 000,00 Kč 4122 — dotace na sportovní aktivity dětí 3 374,00 Kč 4122 — dotace sportoviště Častrov 67 231,00 Kč 4122 — dotace kontejnerová stání 50 000,00 Kč 4122 — dotace oprava místní komunikace 127 000,00 Kč 4216 — dotace lVlze.kanalizace Častrov —l\/letanov 8 506 523,35 Kč 4216 — dotace lesní hospodářský plan,55 605,00 Kč 4216 — dotace odpočívka Jakubínská náves 199 444,00 Kč
<br> Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2018 „brutto k 31.12.2017 brutto k 31.12.2018
<br> 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 632 470,81 Kč 634 297,00 Kč 021 stavby 104 061 527,72 Kč 125 852 192,59 Kč 022 samostatné movité věci 8 298 067,00 Kč 8 325 188,00 Kč 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 734 070,06 Kč 3 883 029,86 Kč 031 pozemky 9 709 014,13 Kč 9 709 686,88 Kč 042 nedokončený dlouhod.hmotný majetek 2 893 090,65 Kč 281 440,00 Kč 041 nedokončený dlouhod.nehmotný majetek 60 017,00 Kč 169 400,00 Kč
<br> 069 ostatní dlouhodobý finanční majetek 160 400,00 Kč 160 400,00 Kč

Načteno

edesky.cz/d/5580066

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz