« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - hospodaření Základní a mateřské školy Častrov_2018_schváleno 25.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [88 KB]
Hospodaření příspěvkové orqanizace zřízené obcí
<br> Základní škola a Mateřská škola Častrov,příspěvková organizace
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost Náklady celkem: 3 644 427,50 Kč 108 848,20 Kč Výnosy celkem: 3 620 200,21 Kč 110 360,00 Kč
<br> ztoho: neinvestiční příspěvek od obce 400 000,00 Kč
<br> Výsledek hospodaření — 24 227,29 Kč 1 511,80 Kč
<br> Celkem výsledek hospodaření - 22 715,49 Kč ztráta
<br> Sestavila: XXXX XXXXXXX,hlavní účetní obce,správce rozpočtu
<br> Příloha Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Častrov za rok 2017
<br> v Častrově dne: 12.4.2018
<br> >,r'T Schváleno zastupitelstvem obce dne: %?fÁ/é
<br> Vyvěšeno: 12.4.2018 Sejmuto: JG' 5— ZOI/€
<br> Pozn.: Finanční a účetní výkazy k závěrečnému účtu obce Častrov za rok 2017 jsou
<br> k nahlédnutí na webu obce a na obecním úřadu v úřední hodiny
<br> „Ag/„MAP Imm WWW".<.>.m- u MW

Načteno

edesky.cz/d/5580065


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz