« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - usnesení zastupitelstva obce č.19_2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [196 KB]
Usneseni
<br> z 19.jednání zastupitelstva obce Častrov konaného dne 11.5.2017 v 18.00 hodinv
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Castrově
<br> A Organizační záležitosti.Zastupitelstvo obce Častrov
<br> v o l i
<br> paní Miladu Červenkovou zapisovatelkou a paní lvonu Jirsovou a pana Jiřího Dudáka ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva obce č.19/2017 <.>
<br> Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> 5 c h v a l uj e
<br> upravený program jednání zastupitelstva obce č.19/2017 ze dne 11.5.2017 Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> B Vlastní program: 1 Zpráva starostky obce o činnosti
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> bere na vědomí
<br> zprávu starostky obce o činnosti za období od 16.3.do 11.5.2017 Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> 2 Zpráva o stavu finančních prostředků obce,zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu o stavu finančních prostředků obce k 11.5.2017 a zprávu o činnosti kontrolního výboru Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> 3 Rozpočtové opatření č.3/2017 provedení úpravy rozpočtu obce v měsíci dubnu rozhodnutím starostky,rozpočtové opatření č.č.4/2017 k provedení úpravy rozpočtu obce v měsíci květnu Zastupitelstvo obce Častrov 5 c h v a I uj e rozpočtové opatření č.3/2017 kterým byla proveden úprava rozpočtu v měsíci dubnu rozhodnutím starostky č.3/2017 a rozpočtové opatření č.4/2017 k provedení úpravy rozpočtu obce v měsíci květnu s c h v a I uj e Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 2
<br> 4 Informace dotačních titulech,informace o podaných žádostech o dotace,nové možnosti podání žádostí Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí = =
<br> Lnformace dotačních titulech,informace o podaných žádostech o dotace,nové možnosti podání žádostí Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,Omluveni 2
<br> ; „v:— — :
<br> 5 Rekonstr...

Načteno

edesky.cz/d/5580059

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz