« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - usnesení zastupitelstva obce č.18_2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [279 KB]
Usnesení
<br> A Organizačnízáležitosti
<br> Zastupitelstvo obce Častrov v o l í
<br> z 18.jednání zastupitelstva obce Častrov konaného dne 16.3.2017 v 18.00 hodinv v zasedací místnosti Obecního úřadu v Castrově
<br> Danu Křížovou zapisovatelkou,Jana Lepešku a Ivanu Šlapalovou ověřovateli zápisu zjednání zastupitelstva
<br> obce č.18/2017 Usnesení bylo přijato hlasy 9 proti 0,zdržel se O,omluveni 2
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> s c h v a | uj e
<br> program jednání zastupitelstva obce dne 16.3.2017
<br> Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 2
<br> B Vlastní program:
<br> 1 Zpráva starostky obce o činnosti za rok 2016 Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu starostky obce o činnosti za rok 2016 a ostatní informace Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 2
<br> 2 Zpráva o stavu finančních prostředků obce k 16.3.2017 Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu o stavu finančních prostředků obce k 16.3.2017 Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> 3 Rozpočtové opatření č.1/2017 k provedení úpravy rozpočtu obce v měsíci únoru,rozpočtové opatření č <.>
<br> 2/2017 k provedení úpravy rozpočtu obce v měsíci březnu Zastupitelstvo obce Častrov s c h v a | uj e
<br> v
<br> rozpočtové opatření c.1/2017 kterým byla provedena úprava rozpočtu v měsíci únoru rozhodnutím starostky č.1/2017 a č.2/2017 a rozpočtové opatření č.2/2017 k provedení úpravy rozpočtu obce v měsíci
<br> březnu Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 2
<br> 4 Zpráva o výsledku hospodaření obce Častrov za rok 2016 s c h v a l uj e
<br> zprávu o výsledku hospodaření Obce Častrov za rok 2016 bez výhrad
<br> Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 2
<br> 5 Schválení zveřejněné účetní závěrky a závěrečného účtu obce Častrov za rok 2016
<br> Zastupitelstvo obce Častrov s c h v a | uj e
<br> zveřejněnou účetní závěrku a závěrečný účet obce Častrov za rok 2016 bez výhrad
<br> ukládá
<br> řed...

Načteno

edesky.cz/d/5580058

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz