« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - rozpočet obce 2016 - příjmy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [43 KB]
ROZPOČET - PŘÍJMY 2016 Příloha č.1
/tis.Kč/
<br> třída
<br> 1.DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 640,0
<br> daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 400,0
<br> daň z příjmů fyz.osob z podnikání 200,0
daň z příjmů právnických osob 1 450,0
<br> daň z přidané hodnoty 3 000,0
daň z příjmů práv.osob placená obcí 300,0
<br> daň z nemovitostí 900,0
poplatky správní 1,0
poplatky ze psů 13,0
<br> poplatky pobytové 5,0
poplatky z veřejných prostranství 3,0
<br> poplatky ze vstupného 8,0
odvod z výtěžku provozování loterií 30,0
<br> poplatky z odpadů 330,0
<br> 2.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 082,5
<br> lesní hospodářská činnost 2 000,0
<br> pronájem pozemků 105,0
vodné 300,0
stočné 200,0
<br> pronájem obecních rybníků 6,0
prodej publikací,pohledů 1,0
<br> činnost muzeí 5,0
divadelní činnost 20,0
<br> zájmová činnnost v kultuře 30,0
tělovýchovná čin.1,0
<br> bytové hospodářství 320,0
nebytové hospodářství 18,0
<br> pohřebnictví 1,0
činnost místní správy 12,5
<br> příjmy z úroků 3,0
vypořádání z minulých let 60,0
<br> 3.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 100,0
<br> prodej obecních pozemků 100,0
<br> 4.PŘIJATÉ DOTACE 104,8
<br> neinv.dotace na výkon státní správy 104,8
<br> P Ř Í J M Y C E L K E M 10 927,3
<br> PŘEDPOKLAD NA 2016
<br> sestaveno: 26.11.2015
zveřejněno: 30.11.2015
SCHVÁLENO: 17.12.2015

Načteno

edesky.cz/d/5580056

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz