« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - rozpočet obce 2016 - výdaje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [55 KB]
ROZPOČET - VÝDAJE 2016
<br> skupina
/funkční třídění rozpočtových výdajů/
<br> 1.Zemědělství a lesní hospodářství 1 015,0
<br> platy,sociální a zdravotní odvod 261,0
<br> ochranné pomůcky 10,0
nákup materiálu 100,0
<br> nákup služeb 500,0
opravy a udržování 100,0
<br> PHM a maziva 35,0
ostatní výdaje 9,0
<br> 2.Průmysl.a ostatní odvětví hospodář.3 069,1
<br> silnice,platy,udržování,nájemné,PHM 227,7
oprava komunikací 500,0
<br> provoz,opravy a údržba vodovodního řádu 415,4
provoz ČOV,opravy a údržba kanalizace 525,0
<br> projekt kanalizace Metánov 200,0
vodovod,nové zdroje 600,0
<br> rybníky,opravy a udržování,rybník Pelec 601,0
<br> 3.Služby pro obyvatelstvo 3 638,2
<br> Provoz ZŠ,MŠ,ŠJ 400,0
<br> MŠ oprava,údržba 401,0
<br> ŠJ bílení,ZŠ malování 60,0
<br> Ostatní záležitost kultury,divadlo 27,5
<br> Činnost muzea 8,0
<br> Rozhlas,televize 43,0
Kulturní dům: 301,0
<br> pojištění 6,0
elektrická energie 260,0
<br> nákup materiálu,služby,opravy,35,0
Kulturní činnost 116,0
<br> ostatní osobní výdaje 20,0
dary- vítání občánků 6,0
<br> služby,materiál 30,0
setkání seniorů,motoroboty Ctiboř 60,0
<br> Tělovýchovná činnost: 597,0
<br> služby,materiál,el.energie,pojištění,uhlí,DHDM 47,0
opravy a údržby kuželna,hřiště 550,0
<br> Bytové hospodářství 73,0
<br> nákup služeb,materiálu,13,0
opravy okapy,schod.nátěr dveří 20,0
<br> elektrická energie 40,0
Nebytové hospodářství 152,7
<br> elektrická energie 65,0
Ctiboř škola,opravy 60,7
<br> materiál,služby,paliva 27,0
<br> Veřejné osvětlení 410,0
<br> elektrická energie 150,0
Ctiboř světla 200,0
<br> PŘEDPOKLAD
NA 2016
<br> sestaveno: 26.11.2015
zveřejněno: 30.11.2015
SCHVÁLENO: 17.12.2015
<br>
<br> ROZPOČET - VÝDAJE 2016
<br> opravy a udržování 60,0
Pohřebnictví 2,0
<br> Sběr a svoz komun.a nebezpeč.odpadu 440,0
<br> služby odvoz odpadu 370,0
<br> bioodpad 50,0
nebezpečný odpad 20,0
<br> Vzhled obce,veřejná zeleň 607,0
<br> mzdové náklady 437,0
materiál,pohon.hmoty,služby,opravy 170,0
<br> 4.DPS,soc.pomoc starším občanům 48,0
<...

Načteno

edesky.cz/d/5580055


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz