« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Brusnice - Pozvánka na veřejné zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Brusnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka VZ 11.8.22.pdf (327.39 kB)
Obec Dolní Brusnice
Obecní úřad,Dolní Brusnice 17,544 72 Bílá Třemešná
<br> POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ BRUSNICE
<br> Obecní úřad Dolní Brusnice v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),v platném znění,informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Brusnice <,>
svolaného starostkou obce Dolní Brusnice v souladu s § 92 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Sál kulturního domu,Dolní Brusnice č.p.38
Doba konání: 11.08.2022 od 19:00 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1) Zahájení,určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zák.o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
4) Sjezd a příjezdová cesta k č.p.56,Dolní Brusnice
5) Účelové investiční dotace v roce 2023 – Výzva: JSDH_V3_2023 – Stavba
nebo rekonstrukce požární zbrojnice
6) Modernizace dětského hřiště
7) Oprava prostranství u č.p.38
8) Rozpočtové opatření č.6/2022
9) Různé
<br>
<br> V Dolní Brusnici,dne 1.8.2022
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
starostka obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: X.8.2022
Sejmuto z úřední desky dne:
Souběžně vyvěšeno i na elektronické úřední desce

Načteno

edesky.cz/d/5579732

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Brusnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz