« Najít podobné dokumenty

Obec Podlesí - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podlesí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DOKUMENT ZDE (230.66 kB)
OBECNÍ ÚŘAD PODLESÍ Podlesí č.p.81,261 01 P
<br> telefon: 318 627 127,e-mail: obec©obecpodlesi.cz.www.obecpodlesi.cz,ID datové schránky obce Podlesí: ehvbjfg,IČ: 00662941
<br> Číslo jednací: 00360/22/OÚ Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXX V Podlesí dne: XX.XX.XXXX
<br> OZNÁMENÍ o DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
<br> Starostka obce Podlesí podle 5 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,O 2 n a m uj e :
<br> 1.Volby do Zastupitelstva obce Podlesí se uskuteční:
<br> v pátek dne 23.září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 24.září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost na Obecním úřadu v Podlesí,Podlesí 81,261 01 Podlesí pro voliče,kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v obci Podlesí <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní Občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde-li O cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místností <.>
<br> 5.Oprávnění voliči,kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti pro hlasování a mají zájem hlasovat,navštíví okrsková volební komise v místě jejich trvalého pobytu.Požadavky je nutno sdělit na Obecním úřadu Podlesí,a to nejpozději do 21.září 2022 nebo v den konání
<br> voleb předsedovi okrskové volební komise.0/
<br> f/ Marcela DůŠkovš starostka obce Vyvěšeno: 12.08.2022 / wang; Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/5579133


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podlesí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz