« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2022/100346-G o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat na území České republiky (PDF, 740 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 740 KB)
Č.j.SVS/2022/100346-G
<br>
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný
správní orgán podle ustanovení § 48 odst.1 písm.c) zák.č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016
o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec
pro zdraví zvířat“),v platném znění (dále jen „nařízení (EU) 2016/429“),nařízení Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení
určitých nákaz uvedených na seznamu,v platném znění (dále jen „nařízení (EU) 2020/687“) <,>
prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/605 ze dne 7.dubna 2021,kterým se stanoví zvláštní
opatření k tlumení afrického moru prasat,v platném znění (dále jen „nařízení (EU) 2021/605“)
a v souladu s ustanovením § 54 odst.2 písm.a) a odst.3 veterinárního zákona nařizuje tato
<br>
<br> mimořádná veterinární opatření
<br> k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále též
<br> „AMP“) na území České republiky:
<br>
<br> Čl.1
<br> Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní
celoroční lov volně žijících prasat bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví s možností využití
i následujících způsobů lovu
<br> a) pomocí zdrojů umělého osvětlení,zařízení pro osvětlení terče,zaměřovače zbraní
konstruovaného na principu noktovizorů <,>
<br> b) na honebních pozemcích,na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin <,>
a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků <,>
<br> c) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti
vnadit,umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných z...

Načteno

edesky.cz/d/5578200

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz