« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - Veřejná výzva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná výzva 2022 - asistentka starosty.pdf [0,23 MB]
OBEC KAMENNÝ ÚJEZD
OBECNÍ ÚŘAD
Náměstí 220,373 81 Kamenný Újezd,IČO 00245062,DIČ CZ00245062
tel.: 387 998 204 387 998 500,ID DS: aqebdr7,e-mail: ou@kamenny-ujezd.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VÝZVA
<br>
Obec Kamenný Újezd se sídlem Náměstí 220,373 81 Kamenný Újezd,vyhlašuje veřejnou výzvu na
<br> výkon práce asistent/ka starosty,mzdový/á účetní a personalista/ka <.>
<br> Místo výkonu práce: Kamenný Újezd
<br> Předpokládaný nástup: 02.01.2023
<br> Platové zařazení: dle Nařízení vlády č.531/2021,o platových poměrech
<br> ve veřejných službách a správě,v platném znění
<br> Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou
<br> Předpoklady:
<br> 1.Minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou - nejlépe ekonomický obor (vysokoškolské
vzdělání výhodou)
<br> 2.Základní znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a obecním zřízení v platném znění
3.Dobrá znalost práce na PC
4.Schopnost samostatného rozhodování,dobré komunikační a organizační schopnosti
5.Spolehlivost,zodpovědnost a bezpodmínečné dodržování zásad GDPR v souvislosti s ochranou
<br> osobních údajů
<br>
<br> Obec stanovuje lhůtu pro podání přihlášky do 16.09.2022 do 11,00 hod <.>
<br> Přihlášku je možné podat osobně na podatelně Obecního úřadu Kamenný Újezd,Náměstí 220 <,>
<br> prostřednictvím datové schránky nebo zaslat na stejnou adresu písemně tak,aby bylo zaručeno dodání
<br> nejpozději dne 16.09.2022
<br>
<br> Přihláška zájemce musí obsahovat:
<br> 1.jméno,příjmení popř.titul
2.datum a místo narození
3.státní příslušnost
4.místo trvalého pobytu
5.číslo občanského průkazu nebo povolení k pobytu (jde-li i cizího státního občana)
6.datum a podpis
7.telefonický kontakt
<br>
<br> K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:
<br> 1.Životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se správních činností
<br> 2.Výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),u cizích státních příslušníků doklad
osvědčující bezúhonnost,vydaný domovským státem.Pokud t...

Načteno

edesky.cz/d/5578164

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz