« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Černopolní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_Cernopolni_parkovani_prenosovych_vozidel.pdf
V— \4\ zdf \ (ff/V
<br> ' PRODUKCE: TV NOVA s.r.o <.>
<br> ] \ vf \ \ <.>
<br> \ PROJEKT: Volební zprávy 5
<br> TERMÍNY: od ÚT 20.9.22 od 13,00h0d.do ST 21.9.22 do 24,00hod <.>
<br>.<.> v
<br> & : POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Městské ředitelství poh'cie Brno
<br> Dopravni inspehotát,pracoviště dopmvního inženýrství
<br> Odsouhlasenodne: 28.07.2022 Pod č.j.: KRPB-155294-2/ČJ-2022-0602DI v kontextu č.j.: KRPB-l45686-1/ ČJ-2021-0602DI
<br> Dle S 772.č.361/2000 Sb.% 5 -— z.č.13/1997 Sb <.>
<br> 12.08.2022 M\wom\zozz mamma/;? Ík'ÍĚŠSlÁ BRNA
<br> Odbor dopravy Kounicova 67
<br> 60167 B Wl.0039ů33 <.>
Mgr_Ivan_Vakarac_Cernopolni.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0396209/2022/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0396209/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> vyjádření pod č.j.: KRPB-155294-2/ČJ-2022-0602DI,ze dne 28.07.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Černopolní ve městě Brně podle výkresové dokumentace <,>
<br> která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu parkování přenosových vozidel TV Nova před Vilou Tugendhat (v rámci „Předvolební debaty“) <.>
<br> Termín realizace je v období 20.09.2022 (13.00 hod.) – 21.09.2022 (24.00 hod.) <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci:
<br> 1.Umístění a provedení předmětného dopravní...

Načteno

edesky.cz/d/5577951

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz