« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 127/2022 OI referent majetkové správy, ekonom

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_127_22_OI_ref.majetkove_soravy.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.127/2022
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
<br> r e f e r e n t m a j e t k o v é s p r á v y,e k o n o m
<br> Odbor investiční
<br>
<br> s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Provádí ucelený výkon veškerých odborných činností ve vymezeném úseku majetkové správy
<br> vodohospodářské infrastruktury-vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního města
<br> Brna,zajišťuje její pronájem/pacht,prodej a jiné formy dispozice.Předkládá návrhy na změny cen vodného/
<br> stočného a nájemného/pachtovného za statutárním městem Brnem pronajatou/propachtovanou
<br> vodohospodářskou infrastrukturu.Provádí komplexní výkon specializovaných činností při zadávání veřejných
<br> zakázek a koncesních smluv v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy Magistrátu města Brna <.>
<br>
<br> Bližší informace o druhu práce Vám podá: JUDr.XXXXX XXXXXXX – tel.XXX XXX XXX;
<br>
Platové podmínky: 10.platová třída - dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících <.>
<br>
<br> Termín nástupu: ihned po skončení výběrového řízení <.>
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br>  vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,ekonomického směru <,>
<br>  znalost právních předpisů:
<br> - zákon č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
<br> zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání v...

Načteno

edesky.cz/d/5577946

Meta

Pronájem   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz