« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1350/7 v k. ú. Blansko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr ke zveřejnění.pdf
Č.j.119697/2022 OM
<br> Jihomoravský kraj
<br> Žerotínovo nám.3,601 82 Brno
<br>
Jihomoravský kraj zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 odst.1 zák.č.129/2000 Sb.<,>
<br> o krajích (krajské zřízení),v platném znění a usnesením Rady Jihomoravského kraje
<br> č.4653/22/R71 konané dne 10.08.2022
<br>
<br>
<br> z á m ě r p r o d e j e
<br> za kupní cenu ve výši minimálně 38.400 Kč
<br>
- částí pozemku p.č.1350/7 ostatní plocha – manipulační plocha,oddělených geometrickým
<br> plánem č.5054-79/2019,a to:
<br> - části pozemku nově označené jako pozemek p.č.1350/133 ostatní plocha –
<br> manipulační plocha o výměře 63 m2
<br> - části pozemku nově označené jako pozemek p.č.1350/134 ostatní plocha –
<br> manipulační plocha o výměře 77 m2
<br> v k.ú.a obci Blansko <.>
<br>
<br> Předmětné pozemky jsou situovány při západním okraji obce,za oplocením areálu Správy a
<br> údržby silnic Jihomoravského kraje,příspěvkové organizace kraje a navazují na pozemky ve
<br> vlastnictví fyzické osoby <.>
<br>
<br> Kupní cena je splatná před podpisem smlouvy <.>
<br>
<br> PODMÍNKY PODÁNÍ NABÍDKY:
<br> Nabídka kupní ceny musí být doručena na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje <,>
<br> Žerotínovo nám.3,Brno 601 82,nejpozději dne 12.09.2022,a to v zalepené obálce,která bude
<br> označena:
<br>
<br> a) identifikačními údaji zájemce:
- fyzická osoba uvede jméno,příjmení a adresu místa trvalého pobytu,telefonní číslo
<br> a e-mailovou adresu <,>
<br> - fyzická osoba podnikající zapsaná v obchodním rejstříku obchodní firmu,místo
podnikání a identifikační číslo,telefonní číslo a e-mailovou adresu <,>
<br> - fyzická osoba podnikající nezapsaná v obchodním rejstříku jméno a příjmení,místo
podnikání a identifikační číslo,telefonní číslo a e-mailovou adresu <,>
<br> - právnická osoba název,sídlo a identifikační číslo,telefonní číslo a e-mailovou
adresu <.>
<br>
<br> b) nápisem,<,> Neotevírat – nabídka prodeje částí pozemku p.č.1350/7 v k.ú.Blansko –
odbor majetkový“ <.>
<br> V případě,ž...

Načteno

edesky.cz/d/5577795

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz