« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - Záměr prodeje části pozemku p. č. 141/3 v k. ú. Blansko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer ke zverejneni.pdf
Č.j.119680/2022 OM
<br> Jihomoravský kraj
<br> Žerotínovo nám.3,601 82 Brno
<br>
Jihomoravský kraj zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 odst.1 zák.č.129/2000 Sb.<,>
<br> o krajích (krajské zřízení),v platném znění a usnesením Rady Jihomoravského kraje
<br> č.4652/22/R71 konané dne 10.08.2022
<br>
<br>
<br> z á m ě r p r o d e j e
<br> za kupní cenu ve výši minimálně 10.800 Kč
<br>
- části pozemku p.č.141/3 ostatní plocha – manipulační plocha,oddělené geometrickým
<br> plánem č.5054-79/2019 nově označené jako pozemek p.č.141/20 ostatní plocha – manipulační
<br> plocha o výměře 34 m2 v k.ú.a obci Blansko <.>
<br>
<br> Předmětný pozemek je situován při západním okraji obce,za oplocením areálu Správy a údržby
<br> silnic Jihomoravského kraje,příspěvkové organizace kraje,a navazuje na pozemek ve
<br> vlastnictví fyzické osoby <.>
<br>
<br> Kupní cena je splatná před podpisem smlouvy <.>
<br>
<br> PODMÍNKY PODÁNÍ NABÍDKY:
<br> Nabídka kupní ceny musí být doručena na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje <,>
<br> Žerotínovo nám.3,Brno 601 82,nejpozději dne 12.09.2022,a to v zalepené obálce,která bude
<br> označena:
<br>
<br> a) identifikačními údaji zájemce:
- fyzická osoba uvede jméno,příjmení a adresu místa trvalého pobytu,telefonní číslo
<br> a e-mailovou adresu <,>
<br> - fyzická osoba podnikající zapsaná v obchodním rejstříku obchodní firmu,místo
podnikání a identifikační číslo,telefonní číslo a e-mailovou adresu <,>
<br> - fyzická osoba podnikající nezapsaná v obchodním rejstříku jméno a příjmení,místo
podnikání a identifikační číslo,telefonní číslo a e-mailovou adresu <,>
<br> - právnická osoba název,sídlo a identifikační číslo,telefonní číslo a e-mailovou
adresu <.>
<br>
<br> b) nápisem,<,> Neotevírat – nabídka prodeje části pozemku p.č.141/3 v k.ú.Blansko –
odbor majetkový“ <.>
<br> V případě,že obálka s nabídkou nebude označena,jak je uvedeno výše,nebude do nabídkového
<br> řízení zařazena <.>
<br>
<br> Nabídka kupní ceny musí obsahovat:
<br> 1) vý...

Načteno

edesky.cz/d/5577794

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz