« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22_119241_Ha_P01.pdf
P
<br> e
<br> n
<br> n
<br> y
<br>
m
<br> a
<br> r
<br> k
<br> e
<br> t
<br> U
<br>
<br> C
<br> i
<br> h
<br> e
<br> l
<br> n
<br> y
<br> S
<br> il
<.>
<br> I
/
5
5
<br> (
M
<br> a
s
a
r
y
k
o
v
a
)
<br> Z
a
V
<br> a
ly
<br> C
h
a
lo
<br> u
p
k
y
<br> U
P
<br> od
je
<br> zd
u
<br> B
<br> z
<br> e
<br> n
<br> e
<br> c
<br> S
<br> I
T
<br> U
<br> A
<br> C
<br> E
<br>
D
<br> I
O
<br> 8
<br>
<br> k
<br> m
<br> 2
<br>
<br> k
<br> m
<br> 1
<br> k
m
<br> 3
<br>
<br> k
<br> m
<br> Bzenec
SEMAFOREM
<br> B
<br> z
<br> e
<br> n
<br> e
<br> c
<br> 8
<br>
<br> k
<br> m
<br> 8
<br>
<br> k
<br> m
<br> 232/2022
<br> 07/2022
<br> 12x A4
<br> -
<br> 1
RDS
<br> F cs
XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> LEGENDA
<br> SITUACE DIO
22_119241_Ha_D_002.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br> Č.j.JMK 119241/2022 SpZn.: S-JMK 111443/2022/OD Brno 11.08.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,podle ust.§ 124 odst.4 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,(zákon o silničním provozu),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na silnicích I.třídy,na návrh GEFAB spol.s r.o <.>,Švédská 5,620 00
Brno,IČ 41602901,podle ust.§ 171 a násl.správního řádu a podle § 77 odst.1 písm.a) zákona o
silničním provozu stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br> silnice: I/55 Olomouc – Uh.Hradiště – st.hranice
místo: Strážnice
účel: akce „Uzavírka žel.přejezdu P8141 na sil.I/55 ve Strážnici“
druh dopr.značek / zařízení: dle přílohy
platnost: 12.08.– 23.08.2022
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou
<br> se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích,ČSN a technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích“.Svislé dopravní značky budou provedeny
v základní velikosti podle ČSN a TP 66 v reflexním provedení.Všechny součásti dopravních
značek (patka,sloupek,značka,uchycení) musí být schváleného typu <.>
<br> 2.Instalaci dopravního značení,jeho kontrolu a údržbu zajistí žadatel.Kontaktní osoba – Ing.Petr
Kožnar,tel.725895868
<br> 3.Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Krajský úřad Jihomoravského kraje <,>
odbor dopravy,stanovit další dopravní značení,případně stanovené dopravní značení změnit na
náklady žadatele <.>
<br> 4.Toto stanovení nemá samostatnou planost,je platné pouze v r...

Načteno

edesky.cz/d/5577791

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz