« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb - r. 2022.pdf (721.64 kB)
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br> V souladu s ust.š 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuji:
<br> 1.Volby do zastupitelstva obce Radovesníce Ise uskuteční: v pátek dne 23.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 24.září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.l je volební místnost: OÚ,Lošanská 23,Radovesnice I
<br> pro voliče podle místa,kdejsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Radovesnice 1
<br> Popis vytvořených volebních obvodů: Obec Radovesnicel
<br> 4.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní Občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br> 5.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místností <.>
<br> 6.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České
<br> republiky,jde-li o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br> V Radovesnicích ] dne 8.8.2022
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> starostka Obce Radovesnice I

Načteno

edesky.cz/d/5577643


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz