« Najít podobné dokumenty

Obec Zavidov - Rozpočtové opatření č. 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zavidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.6_2022.pdf (374.36 kB)
Obec ZavidOV.IČO 00244619 KEO4 1.102 UR006
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.6l2022
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX orgl org-X N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 4111 98043 18 428,91 692,75 19 121,66 Neinvestiční přijaté transfery 2 Celkem za Par: 18 428,91 692,75 19 121,66 Příjmy celkem 18 420,91 692,75 19 121,56 Výdaje XXX XXX orgi orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 3639 5362 0,00 136,00 135,00 Platby daní státnímu rozpočtu Celkem za Par: 3639 0,00 136,00 136,00 Komunální služby a územní rozvoj 3745 5011 16 900,00 39 100,00 56 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3745 5011 13101 18 788,00 10 000,00 28 788.00 Piaty zaměstnanců v pracovním poměru 3745 5031 13101 7 824,00 1 000.00 8 824.00 Povinné pojistné na sociální 3745 5032 13101 3 388,00 900,00 4 288.00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3745 5169 189 000,00 -51 000,00 138 000.00 Nákup ostatních služeb Celkem za Pa:: 3745 235 900,00 0,00 235 900,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 5163 24 000.00 692.75 24 692,75 Služby peněžních ústavů 6171 5362 5 000,00 436,00 4 864,00 Platby daní a poplatků státnímu Celkem za Par: 6171 29 000,00 556,75 29 556,75 Činnost místní správy Výdaje celkem 264 900,00 692,75 265 592,75
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> Příjmy XXX XXX Nst Zdr Uz orgl org.? Původní Změna Po změně Název 0000 4XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 19 401 454,91 692,75 19 402 147,66 PŘÍJATÉ TRANSFERY Příjmy celkem 19 401 454,91 692,75 19 402 147,66 Výdaje XXX XXX Nst Zdr Uz orgi orgz Původní Změna Po změně Název 3639 xxxx xxx X XXXXX XXXXX XXXXX 0,00 136,00 136,00 Komunální služby a 6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 1 428 000,00 556,75 1 428 556,75 Činnost místní správy Výdaje celkem 1 428 000,00 692,75 1 428 692.75
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.6
<br> V souladu s ustanovením š 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k r...

Načteno

edesky.cz/d/5577202


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zavidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz