« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Brusnice - Usnesení č. 4/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Brusnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení č. 4 -2022.pdf (102.23 kB)
O b e c D o l n í B r u s n i c e
usnesení č.4 ze dne 11.08.2022
<br>
<br> 1/ Zastupitelstvo obce nesouhlasí s dodatečným povolením stavby „Sjezd a příjezdová cesta
<br> k čp.56 Dolní Brusnice“ <.>
<br>
<br> 2/ Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí investiční dotace na rok 2023
<br> Výzva JSDH_V_32023S Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice vyhlášené Ministerstvem
<br> vnitra <.>
<br>
<br> 3/ Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
<br> na stavební práce na realizaci zakázky s názvem „Modernizace dětského hřiště v Dolní
<br> Brusnici“.Vybraným dodavatelem je společnost Hřiště hrou s.r.o <.>,IČ 03673073,sídlo:
<br> Sobotecká 810,Turnov,511 01.Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostku k podpisu
<br> Rozhodnutí o výběru dodavatele – oznámení o výběru dodavatele a Smlouvy o dílo <.>
<br>
<br>
<br> 4/ Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na
<br> stavební práce na realizaci zakázky s názvem „OPRAVA PROSTRANSTVÍ U Č.P.38 “ <.>
<br> Vybraným dodavatelem je společnost Silnice Slovák s.r.o <.>,IČ 05707030,sídlo: Čistá
<br> v Krkonoších 47,Černý Důl,543 44.Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostku
<br> k podpisu Rozhodnutí o výběru dodavatele – oznámení o výběru dodavatele a Smlouvy o dílo <.>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje autorský a technický dozor stavby Ing.Stanislava Janáka dle
<br> cenové nabídky <.>
<br>
<br> 5/ Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.6/2022 a návrh rozpočtového opatření
<br> je nedílnou součástí zápisu z veřejného zasedání <.>
<br>
<br> 6/ Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení provozu prádelny v nebytových prostorách
<br> č.p.38 v k.ú.Dolní Brusnice k 31.12.2022,nájemce předá vyklizené prostory k 30.04.2023 <,>
<br> kdy bude ukončen nájemní vztah mezi obcí a panem Milanem Brisslingerem <.>
<br>
<br>
<br> Návrh na doplnění: není Schváleno: 9 členů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ……………………….<.> ……………………………
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5577192

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Brusnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz