« Najít podobné dokumenty

Obec Hvožďany - Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvožďany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanovení přechodné úpravy provozu.pdf (1009.5 kB)
“"tř- „ <.>,„ „ Elgin; MESTSKY URAD PRIBRAM Odborsilničniš'ío hospodářství
<br> Váš dopis:
<br> Spisová značka: SZ MeUPB 6658012022í01 3K značky s.r.o.Číslo jednací,MeU PB 75226120221'OSH/Paz Jiráskova 151g_;3 Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> E-mail: petra.pazderkova©pribram.eu
<br> Telefon: 318 402 528
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy stanoveni přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Příbram,Odbor silničního hospodářství,jako příslušný správní orgán dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v platném znění a podle ust.& 171 a ust.5 173 zákona č.50012004 Sb.(správní řád).na základě posouzení žádosti o stanovení přechodně úpravy provozu na místních komunikacích a silnicích č.||í176,tíl191,|||/1763 a Ill/0198 vobcích Volenice,Březnice,Rožmitál pod Třemšínem a Hvožďany,podané dne 24.06.2022 žadatelem 3K značky s.r.o <.>,IČO: 25056271,Jiráskova 1519/3,Říčany.251 01 Říčany u Prahy (dále jen „žadatel“),a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR <,>
<br> stanovuje
<br> v souladu s ustanovením & 124 odst.6 a na základě ustanovení 5 7.7 odst.1 písm.c) výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění) <,>
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na místních komunikacích a silnicích č.llí176,|ll191,III/1783 a IIIIO198 v obcích Volenice,Březnice,Rožmitál pod Třemšínem a Hvožďany za níže uvedených podmínek pro její realizaci:
<br> 1.Druh úpravy: přechodná
<br> 2.Způsob úpravy: Umístění přechodného dopravního značení (DZ),které bude provedeno podle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),odsouhlaseněho Policii ČR,KŘ Dl Příbram pod č.j.KRPS—162919—2/ČJ-2022-01 1 106,které je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> 3.Na komunikacích: místní komunikace a silnice č...
DIO_Bubovice.pdf (3.71 MB)
Přechodné svislé dopravní značení
<br> Stávající dopravní značení
<br> Objízdná trasa
<br> S7
A15
<br> S7
A15
<br> Zábor stavby
<br> Zájmové území
<br> 3K značky s.r.o <.>
Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237,www.3kznacky.cz,info@3kznacky.cz
<br> VYPRACOVAL: Ing.XXXXX XXXXXX HL.INŽENÝR PROJEKTU: Ing.XXX XXXXX
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY: DATUM:
<br> INVESTOR:
<br> 6/20222022/069
<br> MĚŘÍTKO:
<br> STUPEŇ:
<br> FORMÁT:
<br> PŘÍLOHA ČÍSLO:
<br> KOPIE ČÍSLO:
<br> AKCE:
<br> PŘÍLOHA:
<br> 1:80000
<br> RDS
<br> 2xA4
<br> A
<br> LEGENDA
<br> Schválil:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Schválil:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Schválil:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Schválil:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> KSÚS,p.o <.>
<br> II/176,Bubovice
<br> Zájmová mapa
<br>
<br> Přechodné svislé dopravní značení
<br> Stávající dopravní značení
<br> Objízdná trasa
<br> S7
A15
<br> S7
A15
<br> Zábor stavby
<br> C.1 - etapa I <.>
<br> D.1 a D.2 -
etapa II <.>
<br> C.2
<br> C.3
<br> C.4
<br> C.5
<br> 3K značky s.r.o <.>
Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237,www.3kznacky.cz,info@3kznacky.cz
<br> VYPRACOVAL: Ing.XXXXX XXXXXX HL.INŽENÝR PROJEKTU: Ing.XXX XXXXX
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY: DATUM:
<br> INVESTOR:
<br> 6/20222022/069
<br> MĚŘÍTKO:
<br> STUPEŇ:
<br> FORMÁT:
<br> PŘÍLOHA ČÍSLO:
<br> KOPIE ČÍSLO:
<br> AKCE:
<br> PŘÍLOHA:
<br> 1:80000
<br> RDS
<br> 2xA4
<br> B
<br> LEGENDA
<br> Schválil:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Schválil:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....

Načteno

edesky.cz/d/5576907

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvožďany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz