« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Pozvánka na zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

42.pdf (223.99 kB)
Obecní úřad Běrunice
<br> Hlavní 176.289 08 9 Tcl: 325 650 024 e-mail: www.berunice.cz Běrunice Fax: 325 650 325 schmidova©berunicecz ou©berunicecz
<br> Pozvánka na 42.zasedání Zastupitelstva obce Běrunice
<br> Obecní úřad Běrunice v souladu s ustanox enim ; 93 odst.l zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ( obecní zřízení).v platném znění oznamuje.že zasedán.Zastupitelstva obce Běrunice,svolané starostkou obce Běrunice v souladu s _bj92 odst.1 zákona o obcích.se bude konat:
<br> Dne 10.8.2022 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice P r 0 g r a m :
<br> Zahájení.jmenování ověřovatelu a zapisovatele zápisu
<br> Kontrc la usne—“ení z r.“.Ž11“___cíiio zasedání
<br> Darovací smlouva na bezúplatný prevod pozemků z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce Běrunice
<br> Darovací smlouva na beznplainý prevod pozemků z vlastnictví obce Běrunice do vlastnictví Středočeského kraje
<br> KSÚS-Snnouva o smlouve budouci o zřízení služebnosti inženýrské sítě —Slibovice tlaková splašková kanalizace a vodovod
<br> KSÚS-Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice- Slibovice tlaková splašková kanalizace a vodovod Žádosti
<br> Různé
<br> Diskuze
<br> Usnesení a zin čr
<br> V Běrunicích 1.8.3322
<br> XXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> starostka obce
<br> Vyvěšeno dne: 1.8.2032
<br> Bude sejmuto : 10.8.2023

Načteno

edesky.cz/d/5576514

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz