« Najít podobné dokumenty

Obec Rybníček - Volby do zastupitelstev obcí - Rozhodnutí o registraci kandidátních listin Objevte naši obec Rybníček a Nový Rybníček

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybníček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby do zastupitelstev obcí - Rozhodnutí o registraci kandidátních listin Objevte naši obec Rybníček a Nový Rybníček
Městský úřad Ivanovice na Hané
<br> Jihomoravský kraj
<br> 683 23 Ivanovice na Hané,Palackého náměstí 796,tel.517363251 Banka: Komerční banka Vyškov,č.účtu.: 622 —731/0100,IČO: 291846 e-mail:postainanovicenahanecz
<br> Č.j.IVAN 3395/2022 Ivanovice na Hané,dne 4.8.2022
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad v Ivanovicích na Hané,příslušný jako registrační úřad,ve smyslu ust.5 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o volbách") projednal,podle ust.š 23 odst.1 zákona o volbách,kandidátní listinu volební strany OBJEVTE NASI OBEC RYBNIČEK pro volby do zastupitelstva obce Rybníček,konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a rozhodl takto:
<br> Podle ust.5 23 odst.Q písm.a) zákonao volbách r e 9 i s t r uj e kandidátní listinu volební strany OBJEVTE NASI OBEC RYBNICEK <.>
<br> Odůvodnění Dne 11.7.2022 v 13:20 hodin podala volební strana s názvem OBJEVTE NAŠI OBEC
<br> RYBNÍČEK kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Rybníček konané ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti dané zákonem o volbách do zastupitelstev obcí.S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad rozhodl zpúsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení o odvolání
<br> Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení 5 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí múže volební strana,která podala kandidátní listinu,domáhat do 2 pracovních dnů od doručení uvedeného rozhodnutí ochrany u soudu,kterým je podle 5 61 zákona o volbách do zastupitelstev obcí příslušný Krajský soud v Brně <.>
<br> Rozhodnutí se podle ustanovení 5 23 odst.4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí považuje za doručené třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu,který jej vydal <.>
<br> Ing.XXX XXXXX pracovník registračního úřadu
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne
<br> ROZDĚLOVNÍK:
<br> - všem volebním st...

Načteno

edesky.cz/d/5576348


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybníček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz