« Najít podobné dokumenty

Obec Rybníček - Volby do zastupitelstev obcí - jmenování zapisovatele a ohlášení počtu a sídla volebních okrsků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybníček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

počet a sídlo voleb okrsků.pdf
Obecní úřad RYBNÍČEK
<br> 682 01 Rybníček 60,tel: 517 365 422
<br> V Rybníčku dne 9.8.2022
<br> Informace o počtu a sídle volebních okrsků
<br> pro volby do Zastupitelstva obce Rybníček,konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br> Starosta obce Rybníček v souladu s ustanovením % 15 odst.1písm.g) zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů oznamuje : Počet volebních okrsků v obci Rybníček: 1 Sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Rybníček
<br> - zasedací místnost 68201 Rybníček 60
<br> XXXXXXXX XXXXXX starosta obce Rybníček
<br> \) ff ff'iaw/
<br> V
<br> 11'1
<br> IČ: 48838756.Bankovní spojení: KB Vyškov.Číslo účtu: 21 124-731!0100
zapisovatel.pdf
Obecní úřad RYBNÍČEK
<br> 682 01.pošta Vyškov.tel./fax: 517 365 422
<br> _ Váš dopis ze dne: Vaše značka: i Rybníček dne: '
<br> Věc : Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí <,>
<br> konané dne 23.a 24.září 2022
<br> V souladu se zákonem.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.59/2002 Sb <.>,starosta obce
<br> jmenuje
<br> zapisovatelkou okrskové volební komise v Rybníčku pro volby do zastupitelstev obcí,konané ve dnech 23.a 24.září 2022,Ing.Janu Kydalovou <.>
<br> V Rybníčku dne 1 1.8.2022 XXXXXXXX XXXXXX
<br> starosta obce Rybníček ?f' Á.? ! „r:/( fi;/6 %
<br>.<.> / f
<br> UA
<br> l/l
<br> IČ: 48838756 0 Bankovní spojení: KB Vyškov.Číslo účtu: 2I124-731/0100

Načteno

edesky.cz/d/5576347

Meta

Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybníček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz