« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceUsnesení z veřejného zasedání konaného dne 10.8.2022 273,9 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany čp.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> 6.USNESENÍ
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrbčany
konaného dne 10.8.2022 od 17:00 na obecním úřadě
<br>
1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany určuje ověřovateli zápisu pana Ondřeje Horáka a pana
<br> Miroslava Kuchaře a zapisovatelku Šárku Jelínkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
2) Schválení programu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo navržený program veřejného zasedání <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 3) Návrh na schválení Rozpočtového opatření č.3/2022
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Rozpočtové opatření č.3/2022
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 4) Návrh na schválení záměru koupě pozemku parc.č.571/20 v k.ú.Vrbčany o
<br> velikosti 130 m2 ze spoluvlastnictví pí Milady Čermákové (1/2 podíl),p.Josefa
<br> Klabzuby (1/4 podíl) a pí Jany Klabzubové (1/4 podíl) do vlastnictví obce Vrbčany
<br> a schválení kupní smlouvy <.>
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo návrh koupě pozemku parc.č.571/20 v k.ú <.>
<br> Vrbčany o velikosti 130 m2 do vlastnictví obce Vrbčany za dohodnutou cenu 100 Kč/m2
<br> a dále schválilo uzavření kupní smlouvy na výše uvedený pozemek <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.4 bylo schváleno <.>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 10.8.2022
Vyvěšeno na elektronické úřední desce obce dne: 10.8.2022
<br>
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 21.8.2022
Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 21.8.2022
<br>
<br>
<br> Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
starostka obce Vrbčany

Načteno

edesky.cz/d/5576307

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz