« Najít podobné dokumenty

Obec Myslív - Usnesení z VZOZ ze dne 16.6.2022 čj. 31-15/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Myslív.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z VZOZ ze dne 16.6.2022 čj. 31-15/2022
9/ Usnesení č.31-15/2022
A/ Schvaluje
<br> 1/ Program zasedání OZ
<br> 2/ Schválení závodů Rally Agropa – průjezd obcí Loužná
3/ Schválení dotace z KÚ ve výši 390 tis Kč
4/ Schválení rekonstrukce střechy na prodejně v Milčicích – zhotovitel fi
Suchohrat s.r.o <.>,opravy střech
5/ Zastupitelstvo/rada obce Myslív schvaluje výsadbu stromů z dotační výzvy
04/2021 NPŽP "Výsadba stromů- individuální projekty" na pozemcích p.č.1758 v k.ú <.>
Myslív a to včetně udržitelnosti projektu.Výsadba bude provedena v termínu v souladu s
danou výzvou,dle předloženého návrhu a odborného posudku,který zastupitelstvo schválilo <.>
Zápis ze zastupitelstva slouží jako souhlas majitele pozemku s výsadbou <.>
<br>
<br> B/ Bere na vědomí:
<br> 1/ Zprávu o činnosti za uplynulé období roku 2022
2/ Program na roky 2022 až 2026 – viz
3/ Pozvánku na všechny akce
4/ Rozpočtové změny
<br>
C/ Ukládá: 1/ Uveřejnit prioritu akcí plánovaných ve volebním období 2022-2026
<br>
<br>
<br> V Myslívě dne 16.6.2022 Zapsal: XXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5576280


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Myslív      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz