« Najít podobné dokumenty

Obec Třebušín - Usnesení 39. zasedání ZO Třebušín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebušín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prezenční listina (727.17 kB)
Příloha č.1
<br> Zápisu z 39.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Třebušín dne 08.08.2022 Prezenční listina
<br> Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce:
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Občané:
<br> X &&sz %ÍŽŽMQU
<br> ŠÉÝO QA dm yac—MMO W „ď _ Wyfzúď 032W“
<br> WMMMM 2% / “f / / Wl ží“
<br> Wáwra <,>
<br> ďa L&M WW %
<br> % %$ % l/emaf %
Usnesení č. 39 ZO (641.15 kB)
Stránka 1 z 2
<br>
Obec Třebušín
Zastupitelstvo obce Třebušín
<br>
Usnesení
z 39.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Třebušín <,>
<br> konaného dne 8.8.2022,od 18:00 hodin
v budově MŠ a ZŠ v Třebušíně v multifunkční učebně
<br>
<br> Návrh usnesení č.1/39Z/2022:
Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje ověřovatele zápisu ve složení pan Ing.Miroslav
Navrátil a paní XXXXXX XXXXXXXXXXX,zapisovatele paní Veronika Bayerová <.>
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.1/39Z/2022 bylo schváleno <.>
<br>
Návrh usnesení č.2/39Z/2022:
Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje program 39.veřejného zasedání ZO Třebušín <.>
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.2/39Z/2022 bylo schváleno <.>
<br>
Návrh usnesení č.3/39Z/2022:
Zastupitelstvo obce Třebušín bere na vědomí rozpočtové opatření č.6
<br>
Návrh usnesení č.4/39Z/2022:
Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje firmu Zdeňka Botoše za částku 78 531 Kč a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy o dílo <.>
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.4/39Z/2022 bylo schváleno <.>
<br>
Návrh usnesení č.5/39Z/2022:
Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje finanční dotaci ve výši 10 000 Kč pro neziskovou
organizaci Hospic sv.Štěpána,z.s.Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem této
smlouvy <.>
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.5/39Z/2022 bylo schváleno <.>
<br>
Návrh usnesení č.6/39Z/2022:
Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo stavba Stodola
Třebušín o prodloužení termínu do 31.12.2022 a pověřuje starostku podpisem tohoto
dodatku <.>
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.6/39Z/2022 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br>
Stránka 2 z 2
<br>
Návrh usnesení č.7/39Z/2022:
Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje výběrovou komisi ve složení paní XXXX XXXXXXXXX <,>
pan Mgr.XXXXX XXXXXX a pan Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX <.>
Výsledek hlasování: Pro: X Proti: X Zdrželi se: 2
Usnesení č.7/39Z/2022 bylo schváleno <....

Načteno

edesky.cz/d/5576257

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebušín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz