« Najít podobné dokumenty

Obec Mošnov - Záměr pronájmu pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mošnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu[5].pdf [0,47 MB]
OBEC MOŠNOV
742 51 MOŠNOV 96
<br>
<br> Obec Mošnov v souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br>
OZNAMUJE ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> pozemky v k.ú.Mošnov
<br>
- parc.č.17/5 – ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 621 m2
- parc.č.17/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace,o výměře 1143 m2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Připomínky k tomuto záměru lze zasílat po dobu jeho zveřejnění na adresu Obecní úřad
Mošnov,č.p.96,742 51 Mošnov nebo elektronicky do datové schránky obce ID: tq9axrb
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
starosta obce
<br> Ev.č.vyvěšení: 70/2022
Vyvěšeno dne: 11.08.2022
Sňato dne :
<br> Za správnost: Zdeňka Blažková

Načteno

edesky.cz/d/5575960

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mošnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz