« Najít podobné dokumenty

Obec Struhařov - Jednorázový příspěvek na dítě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Struhařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1069794439_0_MV_příspěvek_na_dítě_na_KMVS_f-1.pdf
1
<br>
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
<br> Č.j.MV-138364-1/EG-2022
<br> Praha 8.srpna 2022
Počet listů: 1
Přílohy: 1 el <.>
<br> vybraná Kontaktní místa veřejné správy
(matriky,městské,obecní a krajské úřady)
<br>
<br> MPSV formulář na Czech POINT – jednorázový příspěvek na dítě
<br>
Ministerstvo práce a sociálních věcí od 15.srpna 2022 zavádí možnost podání
<br> žádosti o jednorázový příspěvek na dítě i na vybraných kontaktních místech veřejné
<br> správy Czech POINT <.>
<br> O dávku mohou žádat rodiče,kteří nedostali v červenci za měsíc červen
<br> přídavky na děti.Těm,kteří je obdrželi,přišla dávka automaticky.Žádat bude možné
<br> online na webu MPSV (zde je nutné mít elektronickou identitu občana),nebo osobně
<br> na vybraných kontaktních místech veřejné správy Czech POINT,kterými jsou krajské <,>
<br> městské a obecní úřady.Od 1.října bude možné žádat také na pobočkách České
<br> pošty <.>
<br> Z tohoto důvodu si Vám dovolujeme přílohou zaslat informativní podklady
<br> o jednorázovém příspěvku na dítě.Služba na Czech POINT bude spuštěna 15.8 <.>
<br> 2022.Je nutné,aby žadatel předložil doklad totožnosti a znal identifikační údaje dítěte
<br> a případně druhého rodiče.Další informace jsou uveřejněny na následujícím odkazu:
<br> https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite.Zároveň lze využít
<br> helpdesku MPSV na telefonním čísle 950 194 444 nebo 221 924 444 pro metodické
<br> dotazy,případně lze vyplnit strukturovaný formulář
<br> https://www.mpsv.cz/web/cz/zadani-pozadavku <.>
<br>
<br>
PhDr.XXX XXXXXXX
vedoucí oddělení
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
e-mail: helena.duffkova@mvcr.cz
<br> *MVCRXXXLXINJ*
MVCRX06L8INJ
<br> prvotní identifikátor
<br>
<br>
<br>
2022-08-08T13:21:33+0000
Not specified
priloha_1069794439_1_Jednorázový_příspěvek_Help_line.pdf
Jednorázový příspěvek na
<br> dítě
<br> Odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek <,>
<br> MPSV
<br>
<br> Zákon č.196/2022 Sb <.>,o jednorázovém příspěvku
<br> na dítě
<br> • Zakotvení nové nepojistné sociální dávky –
<br> Jednorázový příspěvek na dítě (Jpnd)
<br> • Cíl - podpora dětí žijící v rodinách s nižšími a
<br> středními příjmy a také samoživitele,z důvodu
<br> rostoucí inflace a rostoucích cen energií a
<br> souvisejících komodit
<br> • Výše Jpnd 5 000,- Kč
<br> • Správní orgán (rozhoduje) = Úřad práce ČR
<br>
<br> Nárok – dvě skupiny dětí
<br> 1.Dítě,které má v červnu nárok na Přídavek na dítě
<br> (vyplacený v červenci)
<br> 2.Ostatní děti,včetně těch „teprve narozených“ po
<br> 1.8.2022
<br> Společná podmínka pro obě skupiny dětí
<br> • Věk = k 1.8.nedovršení 18 let
<br> Příklad:
<br> Dítě má osmnácté narozeniny 31.7.2022 – neplní věkovou
<br> podmínku
<br> Dítě má osmnácté narozeniny 1.8.2022 – neplní věkovou
<br> podmínku
<br> Dítě má osmnácté narozeniny 2.8.2022 a dále – plní věkovou
<br> podmínku
<br>
<br> Skupina dětí č.1 – s nárokem na PnD za červen
<br> • Dojde k automatické výplatě
<br> • Není třeba o Jpnd žádat
<br> • Vyplaceno XXXX do konce měsíce srpna XXXX
<br> • Platba přijde „samostatně“,nebude spojena s PnD
<br> • Pokud rodina pobírá více PnD,může se stát,že Jpnd přijde
<br> postupně,ne v jedné sumě a najednou
<br> • Pokud do konce srpna platba nepřijde a klient si myslí,že měl
<br> obdržet (nárok na PnD v červnu byl),může klient ÚP ČR vyzvat
<br> ke zjednání nápravy <.>
<br>
<br> Skupina dětí č.2 – podmínky nároku:
<br> • Věková (viz předchozí)
<br> • Pobytová
<br>  posuzuje se ke dni 1.8.2022,a jde-li o příspěvek pro dítě narozené po 1.8 <.>
<br> 2022,ke dni narození dítěte
<br>  je definována trvalým pobytem a bydlištěm dítěte na území České republiky
<br>  Trvalý pobyt se nevyžaduje u:
<br>  dítěte,které je rodinným příslušníkem občana EU,který je na území ČR ekonomicky aktivní,popř <.>
<br> zde má bydliště,nebo
<br>  pok...

Načteno

edesky.cz/d/5575954

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Struhařov
24. 09. 2022
26. 08. 2022
19. 08. 2022
15. 08. 2022
15. 08. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Struhařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz