« Najít podobné dokumenty

Obec Struhařov - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Struhařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1070343504_0_2019-136271.pdf
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 100 fax: 257 280 148,702 237 034 krejcikova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> V Praze dne: 10.8.2022
<br>
Spisová značka: SZ 136271/2019/KUSK ÚSŘ/HS
<br> Č.j.: 102010/2022/KUSK
<br> Vyřizuje: Ing.Krejčíková/257 280 148
<br>
<br>
<br>
<br>
V EŘE J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský
<br> úřad“),jako orgán příslušný k pořizování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje podle § 7 odst.1 písm <.>
<br> a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 42 odst.10 stavebního zákona
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> vydání 7.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění
<br> Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po této aktualizaci
<br>
<br> O vydání rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 30.5.2022 usnesením
<br> č.027-16/2022/ZK podle § 7 odst.2 písm.a) a § 36 odst.4 stavebního zákona,v souladu s § 171 až 174
<br> správního řádu.Zastupitelstvo Středočeského kraje zároveň:
<br> - konstatovalo ověření souladu 7.aktualizace Zásad Středočeského kraje s Politikou územního rozvoje ČR
<br> ve znění Aktualizace č.1,2 <.>,3 <.>,5.a 4 <.>,se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Ministerstva
<br> pro místní rozvoj ČR dle ustanovení § 41 odst.2 stavebního zákona;
<br> - rozhodlo v souladu s ustanovením § 172 odst.5 správního řádu o námitkách uplatněných k návrhu
<br> 7.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje <.>
<br>
<br> Č.j.SZ 136271/2019/KUSK ÚSŘ/HS str.2
<br> Vzhledem k rozsahu 7.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje,která řeší koridory pro
<br> veřejně prospěšnou stavbu vodovodu,včetně staveb souvisejících u kor...

Načteno

edesky.cz/d/5575953

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Struhařov
24. 09. 2022
26. 08. 2022
19. 08. 2022
15. 08. 2022
15. 08. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Struhařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz