« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Aktualizace - Oznámení o konání veřejného projednání ke Strategickému plánu SZP 2023-2027 (PDF, 479 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 479 KB)
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Odbor Řídící orgán PRV
<br> ve spolupráci s
<br> INTEGRA CONSULTING,s.r.o <.>
<br> si Vás dovolují pozvat na
<br> VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
<br> STRATEGICKÉHO PLÁNU SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY NA OBDOBÍ 2023 - 2027
<br> A POSOUZENÍ JEHO VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ (SEA) <,>
<br> které se uskuteční hybridní formou
<br> ve čtvrtek 25.srpna 2022 od 10 hodin
<br> prezenčně v místnosti č.400 budovy Ministerstva zemědělství,Těšnov 65/17,117 05 Praha 1
<br> a on-line přes platformu MS Teams
<br> Základní informace o koncepci
<br> Strategický plán SZP v České republice je nástrojem podpory zemědělského sektoru a venkova ze zdrojů obou
<br> zemědělských fondů (EZZF a EZFRV) plně v souladu s obecnými i z nich vycházejícími specifickými cíli SZP.Hlavním
<br> záměrem je zajištění rozvoje celého sektoru při zachování původních směrů SZP,kterými je zejména stabilizace
<br> zemědělských příjmů a rozvoj konkurenceschopnosti a dostatečné zajištění bezpečných potravin za rozumné ceny pro
<br> spotřebitele.Ale zároveň také stále důležitější podpora reagující na změnu klimatu a směřující k udržitelnému
<br> zemědělství,lesnictví a hospodaření s vodními zdroji odolnému vůči klimatickým změnám a v neposlední řadě rozvoj
<br> venkova.V souladu s těmito cíli a závazky Strategický plán SZP zohledňuje doporučení Evropské komise z roku 2020
<br> související s cíli Zelené dohody pro Evropu,navazuje a využívá zkušeností z Programu rozvoje venkova 2014-2022
<br> zejména z doporučení plynoucích z provedených průběžných hodnocení <.>
<br> Účel veřejného projednání
<br> Veřejné projednání návrhu koncepce a vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí,veřejné zdraví a lokality soustavy
<br> NATURA 2000 se koná podle § 10f odst.3 a 4 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,s cílem seznámit veřejnost s obsahem návrhu koncepce
<br> a jeho vlivy na životní prost...

Načteno

edesky.cz/d/5575824


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz