« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Schválené rozpočtové opatření č. 14_2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválené rozpočtové opatření č. 14_2022
Název položky Příjmy v tis.Kč Výdaje v tis.Kč
<br> Příjem a použití dotace z rozpočtu Karlovarského kraje; Přednášková
<br> a výstavní činnost v Městské knihovně Loket
20,00 20,00
<br> Spoluúčast města k dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje;
<br> Přednášková a výstavní činnost v Městské knihovně Loket
6,00
<br> Příjem a použití dotace z rozpočtu Karlovarského kraje; Obnova
<br> naučné stezky - cyklostezka Ohře - úsek Loket - Královské Poříčí
80,00 80,00
<br> Spoluúčast města k dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje; Obnova
<br> naučné stezky - cyklostezka Ohře - úsek Loket - Královské Poříčí
20,00
<br> Příjem a použití dotace z rozpočtu Karlovarského kraje; Loket <,>
<br> hradby - oprava historických zdí na parcele č.475 - I.etapa
150,00 150,00
<br> Příjem a použití dotace z rozpočtu Karlovarského kraje; likvidace
<br> invazivních druhů rostlin
17,40 17,40
<br> Spoluúčast měst k dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje; likvidace
<br> invazivních druhů rostlin
17,60
<br> Neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu - zmírnění dopadu
<br> poklesu daňových příjmů
6,75
<br> Dům s pečovatelskou službou; dlouhodobý drobný hmotný majetek 50,00
<br> Správa MěÚ; elektrická energie 70,00
<br> Městská knihovna; elektrická energie 35,00
<br> Klub důchodců; elektrická energie 5,00
<br> Tělocvična; elektrická energie 15,00
<br> Parkovací plochy města; elektrická energie 25,00
<br> Dům s pečovatelskou službou; elektrická energie 35,00
<br> Nebytové prostory; elektrická energie 10,00
<br> rozpočtové změny celkem 274,15 556,00
<br> Upravený rozpočet na rok 2022 včetně financování 100 543,25 143 518,72
<br> Rozdíl příjmů a výdajů upraveného rozpočtu na rok 2022 včetně
<br> financování
-42 975,47
<br> Přehled finančních prostředků
<br> Zůstatek finančních prostředků z roku 2021- skutečnost k
<br> 31.12.2021
96 535,48
<br> Rozdíl příjmů a výdajů schváleného rozpočtu na rok 2022 -37 415,85
<br> Schválené rozpočtové změny k 31.7.2022 celkem -5 277,77
<br> Rozdíl příjmových a výdajových rozp...

Načteno

edesky.cz/d/5575700


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz