« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Vyrozumění o vyloučení účastníka řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

USUSDP03_SPR_56_Verejna_vyhlaska_Vyrozumeni_o_vylouceni_ucastnika_rizeni_MD_22782_2022_910_6_2022_8_9.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
<br>
*MDCRX017H2IU*
<br>
<br>
<br>
Č.j./Sp.zn./Typ
MD-22782/2022-910/6
MD/22782/2022/910
<br>
<br> Vyřizuje/Útvar/Telefon
Ing.XXXXXX XXXXXXX,XXX
+XXX XXXX XXXXX
<br>
Datum
Praha
11.08.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> VYROZUMĚNÍ O VYDANÉM USNESENÍ
Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic ve smyslu ustanovení
<br> § 15 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů,a § 40 odst.2 písm.c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů,v řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení vydaného
Ministerstvem dopravy pod č.j.153/2020-910-IPK/14 dne 08.06.2020 pro stavbu dálnice „D1
01191.C Brno centrum – Brno jih“,rozhodlo usnesením č.j.MD-22782/2022-910/4 ze dne
10.08.2022,že Voda z Tetčic,z.s <.>,IČ 22678956,Hybešova 178,664 17 Tetčice,není účastníkem
řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení vedeného Ministerstvem dopravy pod
sp.zn.MD/22782/2022/910 <.>
<br> V souladu s ustanovením § 28 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,o této skutečnosti speciální stavební úřad vyrozumívá ostatní účastníky
řízení <.>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
ředitel
Odbor infrastruktury a územního plánu
<br>
v.z.Ing.XXXXX XXXXXXXX
zástupce ředitele
<br>
Vyrozumění se doručuje veřejnou vyhláškou,která bude vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na
úředních deskách následujících úřadů:
− Ministerstvo dopravy,nábřeží Ludvíka Svobody č.p.1222/12,110 15 Praha 1
− Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí č.p.196/1,Brno-město,602 00 Brno 2
− Úřad městské části města Brna,Brno - jih,Mariánské náměstí č.p.13,612 00 Brno 12
<br>
<br>
<br> MD-22782/2022-910/6
<br> Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr....

Načteno

edesky.cz/d/5575505

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz