« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1744/16 v k.ú. Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 10.08.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/16 o výměře 388 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky na podatelnu
Městského úřadu ve Volyni <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
\ 1760/5
<br> ? 750/24.<.> r,//
<br> i ? 760f23 ! 7 5.7!2 '
<br> “[757/5
<br> % 1757/6 /
<br> 1757/1
<br> * || „ Š ll „.s h a: g * ' ši 1 744W a,744% _ 2 5 ' a 944/11 „' 174440 Ě: mm 3 1744/3 „; Ě) ],174413 \ 1744313 Š! | | IPMS I II | 11241314 | _ „** _ _.na _.i u 1 * _ * " *.<.> “? *uxwř * 15 sim „7 3 „._ _ — ":*" iaai—,'? _ žláči " \ "m "až _.in-Ě * za * _ J",*.<.> “ mv Tua— * _ " wsm „ 1m.<.> *:“- Jšř- _ i “ „ ' 25 * JBL -*.<.>.2477.„,\ 37 * 19.9 _ „35 „ _:esp * VI,<.> \ 174411 Ě.„ * I II Ě & „ „ „ * 174M4 &.<.> M |\ '| \ 744 15 &'," “! a „ \ T ; g.a: „44121 hama 34 má“ %
<br> & ;: 1.744f17 5
<br> 7744/18 s
<br> 1744116
<br> G_.<.>
<br> i i 1 744/22
<br> mwAIŠŠĚZ ?743/8
<br> 1 7461/9
<br>,! 171811
<br> 17641111

Načteno

edesky.cz/d/5574914

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz