« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1744/15 v k.ú. Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 10.08.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/15 o výměře 384 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky na podatelnu
Městského úřadu ve Volyni <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
Q 1750127 1 \ „6% 1760/40 175993 1750/46 „59,32 1750/5 176024 L/l/f/
<br> 175023 F—/\\ 95712 - ( „m „M W „5726
<br> 17535 \ 1757/1 1756 a |10'!__ “\ f_i-TEFL ; _ 13.55 E___.'“Ě _ _ 5.1.Ada _ A II.n ' „ " » s || % | s Š“ & - gr :,* 4:3 =; 174417 2 17-145 ; „44,3 R 1744/12 ' 1744/1! 2: WWW ** 174419 3 174 a' ! _ | \ Í,1: 174413! | 7._ ft“ íš' * na: * u? * “jí _ ": _ _ _ „ — \W ' ?i _ Wii! * |:Gř na? ls &.* as!? _ V.:! „ 1m * I:.úóř “ “'" ': 25 “u 2.“Při Ši _ ng.E _ LW! _ š? _ 11.20 _ 25_ 4550 _ * * _ “ f744/1 || |.<.> " ;.H 1?4-1f14 LI Ii U —: “š \ : 1744/15 ': E: 17442; "4420 ? 174mm Š; :- 3.<.>.1744318 ; 174431? : 7744/15 =.f i I am *
<br> J 1715/1

Načteno

edesky.cz/d/5574913

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz