« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1744/12 v k.ú. Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 10.08.2022 <.>
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/12 o výměře 394 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky na podatelnu
Městského úřadu ve Volyni <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
„GMO „6m '750f45 \ 1760/8
<br> PaE—i_—
<br> “\
<br> 176mm '
<br> 175226,;
<br> 1 760/4 7
<br> 1 75.7.45
<br> 1757/1
<br> fuga; _ 7_ _ __ (_,- \ ' |x H „ il \ |! H Ě & " E\ " 31 t S- Š ] 744,13 gi 174417 ŠE 174416 3 E\ "* 1744/11.<.> 1744r10 2 134499 \.Ě! \ 1744313 Í744N'2 Š | || | 1744/4 | “ *na ** ár ffi—*“ “A“ _ „_ i.<.>.<.> ř.\ ( ' _ “ ' —*"' ** *.;„ař 1; “ ian: „ *'ru'r.5 mm ls „,za _ H __ rtg „ m_ 1510— " 11“ am 12 25 „._„ř 1,95 * ený—lg.__2_2_.qu EL _ _ W 22 _ lu! _ €* 45.50 __.<.>.i *._„._ 1744/1 \ " U 51 || „ „ 1744.14 & » H " || 8.<.>,E a 8.\ 17:14:45 3 5: 1744121 174420 Š 1744119 Š „ „M17 s _.* f?44/18 %“ 3 1:44:16 “ ! ==:— aáý ' „ š : 1744/22
<br> 1 739/3
<br> / ": / (ŠJ 1713/1

Načteno

edesky.cz/d/5574912

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz