« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1744/9 v k.ú. Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 10.08.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/9 o výměře 390 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky na podatelnu
Městského úřadu ve Volyni <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
Q 1 750/27
<br> 1 7601?
<br> 7750/40 1760133 1750/45
<br> “___—__E_
<br> 17601'4 1757/5
<br> // 175% / 17551124
<br> 17615047
<br> 1757/1
<br> 1756 ISÚ-| 3 l 3“ _ _ „těmi _; _ 1351 ý_ a1_ unu _ BL “QL ř7€__ Em.e_í___ ?? _ -= \ !.II „ | |- 1 \ „ " || ; :.s 11 ? Š | 744 o gl 17441? 3- 17114115 "i 1744113 1711—1112 1744“ Ší * ".<.> | T || | 174414 * JB \_ _ _ *; _.<.> Jn- V _ -'-- * mať iš ř'm' "i '“" " '“ Ž,“* “vín l;! u“ " 2 mu: 1ěůý 3— řř '9 n '" * uf“ " *'3" '? a M.: a 11.111 ; _“EL * __.<.> _ a ma živ-„f _.___ +i _ „ _„„_,_ 25_ 3,511! _ _ 174411 11 || " " “ 1744114 || " ||.a 1744/15 Š =- - 3 17441211 * 31 !=! W441? 8.: 1744119 „: si _ = 8 a 1744111; 517%" " WWW a:
<br> ' mísa
<br> ! „f ] - ',! 1713/1

Načteno

edesky.cz/d/5574910

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz