« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1744/7 v k.ú. Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody č.p.41,387 01 Volyně,IČ 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 10.08.2022
<br> záměr
<br> prodeje pozemku parc.č.1744/7 o výměře 390 m²,zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním na přiložené mapě.Pozemek
se nachází v lokalitě Na Skalce v obci a katastrálním území Volyně a je určený k využití jako
zahrádka <.>
<br> Minimální kupní cena je 500,-Kč/m² včetně DPH <.>
<br> Podmínky výběru budoucího kupujícího,podmínky prodeje včetně vzoru rezervační smlouvy,kupní
smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a vzor žádosti jsou uveřejněny
na fyzické i elektronické úřední desce Městského úřadu Volyně pod názvem „Pravidla prodeje
pozemků Zahrádky Na Skalce ve Volyni – I.etapa“ <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky na podatelnu
Městského úřadu ve Volyni <.>
<br> --------------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
1760/40 176533 1760/43 Q 1760/27 1750/5 nm./32 1750124 1 mara 1260/4 1757/2 marea._ W 47 _.175% sa; „50,25
<br> 175715 T 75971
<br> 1756 1524 i _1 B“? __qgu __jý |:LH_ _1 _ _ M_,<.> 5„__ _ _gaao _ _ 5_ _ BL \.1744/2 H | : H „ H |! a *“ ši Ši.<.> = ; 1744r13 me:/12 1744/11 % 174440 3 17443 \ \ „ 7744“.IE,y,_ i * _„.<.>._ _ a “ m * va'm' * u * '““ ťia _řimi m cm „.am““.<.>,',B ?? Anu ZE 1-9 25 i 113-— ý 1.3 _ lm _ „gf | | __ „1.<.> * „_ i „,_ i “_ 1744/1 i \ || || „ l n „ ' 7744/74 <.>,„ || | |,<.> __ s _.; Ě! WW! „Mau Š' “44/19 Ši * 1744/1: =.I1744ff5 Š ; : mama g - „ „WIS g; \.] 35.i „ / i *? || - 1**"' z:_-./
<br> % 1"mw/," \ 1739/1.' \ " _

Načteno

edesky.cz/d/5574909

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz