« Najít podobné dokumenty

Obec Kunějovice - Oznámení o svolání prvního zasedání OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
O B E C N Í Ú Ř A D K U N Ě J O V I C E
Sídlo: Kunějovice 28,330 35 Kunějovice,CZ 0325 Plzeň-sever; IČO: 573086,DIČ: CZ 00573086
<br>
STAROSTA obce XXXX XXXX
<br> Č.j.: OÚKU-XXX.a/XX-XX/volbyXXXX-Lu Sk.zn.: 77.3 S/5 | 77.4 V/5
<br> (: + 420 377 927 070,722 229 806
E-MAIL: kunejovice @ p o s t.cz
ID DS: yzcbhyd
DATUM: 10.8.2022
<br> OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
V KUNĚJOVICÍCH V ROCE 2022 pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu
ČR,konaných ve dnech 23.- 24.9.2022 (případné II.kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
(30.9.- 01.10.2022)
V souvislosti s konáním a přípravou voleb do Zastupitelstva obce Kunějovice,které se uskuteční ve dnech
23.a 24.září 2022,Vám,jakožto delegovanému / dojmenovanému členu / zapisovateli okrskové volební komise
v souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm.e) zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a § 14c odst.1 písm.d) zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,sděluji <,>
že
<br> S V O L Á V Á M
<br> první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek č.1 <,>
které se uskuteční v pondělí dne 22.8.2022 od 19.00 hod.v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunějovice <.>
<br> Program:
1.Složení slibů členy okrskových volebních komisí
2.Losování předsedy a místopředsedy okrskové volební komise
<br> Informace k organizaci,přípravě a průběhu voleb
3.Školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování pro předsedy <,>
místopředsedy a zapisovatele – provede ČSÚ a KÚ (školení je pro výše jmenované povinné dle zákona
č.130/2000 Sb.§18 odst.5)
<br> Vaše účast na prvním zasedání okrskové volební komise je nezbytná <.>
Na prvním zasedání OVK budete prokazovat totožnost a státní občanství občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky,nutno vzít s sebou <.>
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volebn...

Načteno

edesky.cz/d/5574802

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kunějovice
26. 09. 2022
25. 09. 2022
21. 09. 2022
21. 09. 2022
09. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kunějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz