« Najít podobné dokumenty

Obec Rybníček - Jednorázový příspěvek na dítě - informace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybníček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jednorázový příspěvek na dítě - informace
Jednorázový příspěvek na dítě
<br> Odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek <,>
<br> MPSV
<br> Zákon č.196/2022 Sb <.>,o jednorázovém příspěvku na dítě
<br> Zakotvení nově nepojistně sociální dávky — Jednorázový příspěvek na dítě (Jpnd)
<br> Cíl - podpora dětí žijící v rodinách s nižšími a středními příjmy a také samoživitele,z důvodu rostoucí inflace a rostoucích cen energií a souvisejících komodit
<br> Výše Jpnd 5 OOO,- Kč
<br> Správní orgán (rozhoduje) = Úřad práce ČR
<br> Nárok — dvě skupiny dětí
<br> 1.Dítě,které má v červnu nárok na Přídavek na dítě (vyplaceny v červenci)
<br> 2.Ostatní děti,včetně těch „teprve narozených“ po 1.8.2022
<br> Společná podmínka pro obě skupiny dětí - Věk : k 1.8.nedovršení 18 let
<br> Příklad:
<br> Dítě má osmnácté narozeniny 31.7.2022 — neplní věkovou podmínku
<br> Dítě má osmnácté narozeniny 1.8.2022 — neplní věkovou podmínku
<br> Dítě má osmnácté narozeniny 2.8.2022 a dále — plní věkovou podmínku
<br> Skupina dětí č.1 — s nárokem na PnD za červen ' Dojde k automatické výplatě
<br>.Není třeba o Jpnd žádat
<br> ' Vyplaceno XXXX do konce měsíce srpna XXXX
<br> - Platba přijde „samostatně“,nebude spojena s PnD
<br> - Pokud rodina pobírá více PnD,může se stát,že Jpnd přijde postupně,ne vjedné sumě a najednou
<br> ' Pokud do konce srpna platba nepřijde a klient si myslí,že měl obdržet (nárok na PnD v červnu byl),může klient UP ČR vyzvat ke zjednání nápravy <.>
<br> Skupina dětí č.2 — podmínky nároku: Věková (viz předchozí) Pobytová
<br> posuzuje se ke dni 1.8.2022,a jde-li o příspěvek pro dítě narozené po 1.8.2022,ke dni narození dítěte
<br> je definována trvalým pobytem a bydlištěm dítěte na území České republiky
<br> Trvalý pobyt se nevyžaduje u:
<br> dítěte,které je rodinným příslušníkem občana EU,který je na území ČR ekonomicky aktivní,popř.zde má bydliště,nebo
<br> pokud dítě disponuje povolením k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území CR,kteréje zároveň rodinným příslušníkem cizince:
<br> kte...

Načteno

edesky.cz/d/5574771

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybníček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz