« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Brusnice - OPRAVA PROSTRANSTVÍ U Č.P. 38

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Brusnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva_VZMR_OPRAVA PROSTRANSTVÍ Dolní Brusnice.pdf (551.17 kB)
Výzva k předložení nabídky: OPRAVA PROSTRANSTVÍ U Č.P.38
<br> Stránka 1 z 11
<br>
<br>
<br>
Výzva k předložení nabídky
<br>
<br> K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
<br> NA STAVEBNÍ PRÁCE
<br>
Jedná se o zadávací řízení vyhlášené mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o
<br> zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) <.>
<br>
<br>
Název zakázky:
<br> OPRAVA PROSTRANSTVÍ U Č.P.38
Číslo zakázky: 002/2022
<br>
<br>
<br> Identifikační údaje zadavatele
<br> Název zadavatele:
<br> Sídlo zadavatele:
<br> IČ:
<br> Osoba oprávněná jednat:
<br> Obec Dolní Brusnice
Dolní Brusnice 17,544 72 Bílá Třemešná
<br> 60153415
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,starostka
<br>
<br> Osoba oprávněná jednat: XXXXXXX XXXXXXXX,starostka
<br> tel.: +XXX XXX XXX 059,+420 499 391 100
<br> e-mail: starostka@dolnibrusnice.cz
<br>
<br>
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení
<br> Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) vyplní Přílohu č.1 (Krycí list nabídky) této zadávací
<br> dokumentace.Do Krycího listu nabídky účastník doplní požadované údaje,a to zejména identifikační údaje
<br> a nabídkovou cenu.Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první XXXX do nabídky <.>
<br>
<br> X.Údaje o veřejné zakázce,dotčené území
<br> Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce,nedělenou na části,vyhlášenou
<br> formou uzavřené výzvy,zadávanou mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek <,>
<br> ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZZVZ) <,>
<br> Zadávací dokumentace však v některých níže uvedených ustanoveních na ZZVZ odkazuje.Taková
<br> skutečnost se bude posuzovat v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ,na které se zadávací
<br> dokumentace odkazuje <.>
<br> Účelem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy o dílo,jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č.3 této Zadávací
<br> dokumentace <.>
<br> Účastník podá svou nabídku k celému rozsahu zakázky,jak to vyžaduje tato výzva k podání nabídek <.>
<br> Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.Veřejná zakázka...

Načteno

edesky.cz/d/5574243

Meta

Územní plánování   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Brusnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz